Miniona dekada, z punktu widzenia zarządzania kryzysowego, była wyjątkowa.  Mieliśmy do czynienia z kryzysami, których skala była ogromna – jak powódź w 2010 roku. Uczestniczyliśmy też w przygotowaniu dużych międzynarodowych wydarzeń, takich jak  Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 czy Światowe Dni Młodzieży 2016, które zostały ocenione jako bardzo bezpieczne.

Centrum jednak najbardziej kojarzone jest z  monitorowaniem zagrożeń takich jak powodzie, burze, śnieżyce czy intensywne opady deszczu. Tymczasem to tylko część zadań RCB. Planowanie cywilne, ochrona  infrastruktury krytycznej czy współpraca z instytucjami Unii Europejskiej i NATO  są często niedostrzegane, a to niezwykle istotna część działań Centrum, które wpływają na bezpieczeństwo państwa i obywateli.

W Centrum powstają dokumenty strategiczne dla sprawnego funkcjonowania zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa państwa takie jak: Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej czy Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.

Przez dziesięć lat działalności RCB zdobyło wiele doświadczeń, m.in. na ich podstawie nastąpiła zmiana w podejściu do ochrony IK z obiektowego na usługowy, zaktualizowano Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego wykorzystując wiedzę zdobytą podczas organizacji i przeprowadzenia Światowych Dniach Młodzieży i Szczytu NATO.

Organizowane są szkolenia i ćwiczenia, które sprawdzają elementy działania systemu zarządzania kryzysowego. Ich podstawowym celem jest przetestowanie procedur, aby nanieść ewentualne zmiany, coś jeszcze poprawić  przed wystąpieniem rzeczywistego kryzysu. RCB jako pierwsza instytucja, wprowadziła do ćwiczeń element komunikacji społecznej, gdyż w naszej ocenie, to równie istotny element działań kryzysowych jak działania ratownicze.

Właśnie wystartował pilotaż systemu ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami. Dzięki niemu informacja o zagrożeniu już teraz (pełna wersja systemu będzie funkcjonowała od 12 grudnia) dotrze do wszystkich mieszkańców zagrożonego województwa. RCB, na podstawie uzyskanych informacji, będzie przekazywało wiadomość o zagrożeniach operatorom telekomunikacyjnym do niezwłocznego rozesłania. To jedno z najważniejszych zadań, przed którym stoi obecnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

 

* * *

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest instytucją o charakterze analityczno-doradczym funkcjonującą w ramach systemu zarządzania kryzysowego, a jak niektórzy mówią spinającą ten system. Podlega Prezesowi Rady Ministrów, a jego misją jest przygotowanie administracji tak, aby w sytuacji kryzysowej służyła obywatelom.

Centrum organizuje posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego