Dyrektor RCB poszukuje kandydatów na stanowisko głównego specjalisty (Kierownik Kancelarii Tajnej)

 

 

Oświadczenia na potrzeby naboru

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych kandydatów do pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa