Ocena tygodniowa

Informacja powstaje w Centrum Operacyjno-Analitycznym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zawiera syntetyczne omówienie i komentarz do istotnych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz elementy ich prognozy.


Biuletyn analityczny

Kwartalne opracowanie podsumowujące w pogłębionej formie najważniejsze wydarzenia z obszaru bezpieczeństwa. Zawiera relacje o zdarzeniach kryzysowych i zagrożeniach wraz z komentarzem analitycznym a także informacje o projektach realizowanych przez administrację publiczną, które mają bezpośredni wpływ na zarządzanie kryzysowe.

 

Biuletyn analityczny nr 15

   • Ustawa o działaniach antyterrorystycznych w kontekście systemu zarządzania kryzysowego
   • Dezinformacja w związku ze Szczytem NATO w Warszawie
   • Procedura mostu powietrznego jako element zapewnienia bezpieczeństwa medycznego Światowych Dni Młodzieży 2016
   • Problematyka tworzenia miejsca przyjmowania rozbitków podczas katastrofy morskiej wymagającej masowej operacji ratowniczej
   • Międzynarodowe ćwiczenie pk. Anakonda

biuletyn 15

Biuletyn analityczny nr 14

   • Działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związane ze Szczytem NATO i 31. Światowymi Dniami Młodzieży
   • Prognoza kształtowania się w Europie szlaku migracyjnego z Bliskiego Wschodu w perspektywie 2016 roku.
   • Zamachy terrorystyczne w Brukseli
   • Grypa – ocena sytuacji epidemiologicznej
   • Podsumowanie sezonu zimowego 2015/16
   • Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej dotycząca oceny ryzyka w ramach tzw. peer review

b14

Biuletyn analityczny nr 13

   • Dwa lata od majdanu. Ukraina wobec wyzwań politycznych, gospodarczych i militarnych
   • Ataki terrorystyczne w Unii Europejskiej w 2015 roku
   • Rola i zadania Szefa ABW w kontekście zagrożeń terrorystycznych
   • Piractwo w rejonie Afryki Zachodniej
   • Więcej NATO – szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie

13

Biuletyn analityczny nr 12

   • Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania systemu przesyłowego to nadrzędny cel spółki – rozmowa z Janem Chadamem, Prezesem Zarządu Gaz-System S.A.
   • Masowy napływ cudzoziemców – wyzwanie humanitarne i polityczne
   • Dopalacze – wzrost zagrożenia i działania państwa
   • Miejsce resortu spraw zagranicznych w systemie zarządzania kryzysowego
   • Podsumowanie zagrożeń w okresie letnim

12

Biuletyn analityczny nr 11

   • III Forum Analityczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
   • Bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego jest dla nas najważniejsze. Rozmowa z Henrykiem Majchrzakiem, Prezesem Zarządu PSE S.A.
   • Aktualizacja Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
   • Zdolność zarządzania ryzykiem
   • Polityka migracyjna Unii Europejskiej – nowe wyzwania
   • Pomoc humanitarna dla Nepalu – relacja
   • Reagowanie na zagrożenia związane z użyciem bezzałogowych statków powietrznych

11

Biuletyn analityczny nr 10

   • Sytuacja humanitarna na Ukrainie
   • Ukraina – międzynarodowe działania na rzecz pomocy humanitarnej
   • Wpływ zagrożeń hydrologicznych na ciągłość funkcjonowania elektrowni – zdarzenie w Ostrołęce
   • Ćwiczenie NATO-CMX15
   • Procedura Renegade
   • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w nowej formule organizacyjnej

10

Biuletyn analityczny nr 9

   • Rosja zbroi się do „wojny informacyjnej” z zachodem
   • Anonimowe informacje mailowe o ładunkach wybuchowych w instytucjach użyteczności publicznej
   • Państwo islamskie – potencjalne zagrożenia dla Europy i Polski
   • II Krajowe Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej
   • Ogniska ptasiej grypy podtypu H5N8 w Europie

9

Biuletyn analityczny nr 8

   • Ukraina – wybory parlamentarne w cieniu wojny
   • Ostrzeganie ludności przed zagrożeniem rakietowym
   • Zagrożenie wirusem Ebola – przegląd działań i procedur
   • Zarządzanie ryzykiem w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
   • Wystąpienie dwóch ognisk afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej na terytorium Polski
   • Centralna Aplikacja Raportująca – wersja 2.0

8

Biuletyn analityczny nr 7

   • Sytuacja polityczna na Ukrainie
   • Misja zespołu doradczego NATO związana ze zwiększeniem bezpieczeństwa obiektów jądrowych na Ukrainie
   • Seminarium eksperckie – zagrożenia dla Polski w 2014 r. Koncepcja usprawnienia koordynacji działań
   • Gwałtowne zjawiska atmosferyczne na południu Polski – maj 2014
   • Kiedy zacząć informować media – komunikacja społeczna w kryzysie
   • Mapy innych zagrożeń w informatycznym systemie osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
   • Najważniejsze zmiany ustawy o Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

7

Biuletyn analityczny nr 6

   • Działania resortu spraw wewnętrznych w związku z sytuacją na Ukrainie
   • Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2014-2019
   • Przypadki afrykańskiego pomoru świń stwierdzone na terenie Polski – konsekwencje i działania
   • Problem powojennej amunicji chemicznej zatopionej w Morzu Bałtyckim
   • EUROSUR – Europejski System Nadzorowania Granic
   • Prace nad ustawą o monitoringu wizyjnym – pierwsza wersja założeń do ustawy

6

Biuletyn analityczny nr 5

   • Informacje analityczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – charakterystyka i forma przekazu
   • Zagrożenia związane z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   • Awaria gazociągu w Jankowie Przygodzkim
   • Nowe regulacje prawne w zakresie organizowania ewakuacji obywateli polskich spoza granic kraju
   • Regionalny System Ostrzegania
   • Ocena przygotowania państwa do sezonu zimowego 2013/2014

5

Biuletyn analityczny nr 4

   • Impuls – trening procedur operacyjnych
   • Afrykański pomór świń – zagrożenie epizootyczne w pobliżu granicy Polski i UE
   • Ocena sezonu letniego 2013 w zakresie sytuacji hydrogeologicznej i hydrologiczno-meteorologicznej
   • Centralna Aplikacja Raportująca (CAR) – projekt i wdrażanie
   • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Krajowym Systemie Monitorowania Zagrożeń

4

Biuletyn analityczny nr 3

   • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozwija współpracę z ekspertami zewnętrznymi
   • Zmiany w zarządzeniu nr 74 w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego – uregulowanie obiegu informacji
   • Rejestr ognisk epidemicznych
   • Aktualna sytuacja chorób wysoko zakaźnych na świecie
   • Trąby powietrzne jako element zagrożenia naturalnego w sezonie letnim
   • Działania komisji europejskiej przeciw manipulacjom cenowym i praktykom monopolistycznym na rynku ropy i gazu
   • Wzrost przypadków nadużyć procedury uchodźczej przez obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej

3

Biuletyn analityczny nr 2

   • Nowy sezon turystyczny – nowa sytuacja turystów w przypadku upadłości biura podróży
   • Wzrost zagrożenia cyberatakami na administrację publiczną w Polsce
   • Zdrowie publiczne: ocena sezonu grypowego 2012/2013, wzrost liczby zachorowań na różyczkę
   • Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10
   • Ocena sezonu zimowego 2012/2013
   • Nielegalna migracja wtórna obywateli państw trzecich

2

Biuletyn analityczny nr 1

   • Ekstremalne warunki pogodowe – zalecenia dla administracji
   • Czechy – alkohol skażony metanolem
   • Alternatywne źródła energii – niemieckie elektrownie wiatrowe a bezpieczeństwo
   • Polskiego systemu elektroenergetycznego
   • Ocena bezpieczeństwa w europejskich elektrowniach jądrowych a Polskie Plany Atomowe
   • Krajowy System Antyrakietowy – wstępne założenia
   • Perspektywy rozwoju sektora gazu
   • Łupkowego w Polsce w świetle polityki Unii Europejskiej

1