W Warszawie, 4 października 2013 r., na Stadionie Narodowym odbyło się pierwsze Krajowe Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Przedsiębiorcy odpowiedzialni za obiekty IK oraz przedstawiciele administracji zapoznali się z założeniami nowotworzonego systemu ochrony infrastruktury krytycznej.

Marek Komorowski, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otwierając Forum podkreślił, jak bardzo ważne w życiu każdego człowieka jest prawidłowo funkcjonująca infrastruktura krytyczne. „Często nie w pełni zdajemy sobie sprawę, jak bardzo nasze codzienne życie zależne jest od sprawnego działania różnego rodzaju systemów: energetycznych, informatycznych, bankowych i wielu innych. Nie zawsze też mamy świadomość, jak bardzo te systemy są ze sobą powiązane i jak wzajemnie na siebie oddziałują.”

Obiekty wchodzące w skład tych systemów – kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, to właśnie infrastruktura krytyczna. Jej sprawne funkcjonowanie zależy od współpracy administracji publicznej i przedsiębiorców, którzy tymi systemami zarządzają.

Dzisiejsze, krajowe Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej ma stanowić narzędzie, które ułatwi współpracę administracji z przedsiębiorcami, aby właśnie te systemy, które zapewniają bezpieczeństwo obywatelom i państwu, działały prawidłowo.

Forum podzielone zostało na dwie części. Pierwsza, miała za zadanie przybliżyć administracji i przedsiębiorcom problematykę związaną z infrastruktura krytyczną w kontekście przygotowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i przyjętego przez Radę Ministrów Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK). Program, opierając się na współpracy i współodpowiedzialności administracji i biznesu, proponuje całościowe podejście do ochrony IK – obejmujące wszystkie aspekty dostarczania kluczowych usług do obywateli.

Przedsiębiorca, zarządzający obiektami wchodzącymi w skład IK, może liczyć na szczególne wsparcie administracji w sytuacji gdy zagrożone jest bezpieczeństwo tych obiektów.

Natomiast druga, trwająca równolegle sesja Forum, była przeznaczona dla osób wyznaczonych do kontaktów pomiędzy administracją a przedsiębiorstwami. Jej celem było szczegółowe przedstawienie narzędzi mających pomóc w realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

W Forum wzięli udział m.in. ministrowie odpowiedzialni za poszczególne systemy infrastruktury krytycznej (IK), przedsiębiorcy, wojewodowie jako przedstawiciele regionalnego szczebla ochrony IK oraz przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jako instytucji odpowiedzialnej za budowanie systemu ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.

Organizatorem i gospodarzem Forum było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).