Uwaga! 14.09 i 15.09 od 8:00 do 15:00 neutralizacja niewybuchów min morskich. Nie zbliżaj się do plaż na odcinku Gdańsk Brzeźno – Mikoszewo. Śledź komunikaty.

SMS tej treści został dziś wysłany do odbiorców w Gdańsku oraz powiecie nowodworskim.

 

       W poniedziałek (14 września) i wtorek (15 września), wyspecjalizowana jednostka Marynarki Wojennej z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzi neutralizację min morskich zalegających w korycie kanału Wisła Śmiała.

       Wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 10730 m, licząc od punktu niszczenia min, która obejmuje linię brzegową na odcinku: Gdańsk Brzeźno (Park Brzeżnieński im. JJ Hafnera) – Mikoszewo (gmina Stegna, Rezerwat „Mewia Łacha”) wraz z obiektami rozmieszonymi do 500 m. w głąb lądu.

       Operację koordynuje Urząd Morski w Gdyni (działania na morzu) i Pomorski Urząd Wojewódzki (działania w strefie brzegowej).

Więcej informacji: