Uwaga! 16.06 od 8:00 do 15:00 neutralizacja niewybuchu miny morskiej. Nie zbliżaj się do plaż na odcinku Rewa – Gdańsk Westerplatte. Śledź komunikaty.

SMS tej treści został wysłany dziś do mieszkańców powiatu puckiego, Gdyni, Sopotu i Gdańska.

We wtorek, 16 czerwca w godzinach 8 -15, wyspecjalizowana jednostka Marynarki Wojennej z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzi neutralizację niemieckiej miny GC, zalegającej na podejściu do portu Gdynia.

Na czas prowadzenia prac związanych z operacją uniesienia obiektu i jego przeholowaniem w wyznaczony rejon neutralizacji, będą obowiązywały określone strefy bezpieczeństwa oraz ograniczenia w żegludze i bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

Wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 10750 m, licząc od punktu niszczenia miny, która obejmuje linię brzegową na odcinku: Rewa – Gdańsk Westerplatte (włącznie) oraz inne strefy bezpieczeństwa.

Więcej informacji: https://www.umgdy.gov.pl/?p=35606

Operację koordynuje Urząd Morski w Gdyni (działania na morzu) i Pomorski Urząd Wojewódzki (działania w strefie brzegowej).