W województwie lubuskim wystąpiły przypadki afrykańskiego pomoru świń (ASF).  Choroba ta nie jest niebezpieczna dla ludzi, natomiast śmiertelna dla trzody chlewnej.  Rozprzestrzenianie się wirusa choroby jest stosunkowo łatwe. Mogą go przenosić m.in  ludzie na butach czy odzieży.  Rezerwuarem choroby są dziki, dlatego tak ważne jest  przestrzeganie bezwzględnego zakazu wstępu  do lasu tam, gdzie zostały znalezione padłe zwierzęta.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF na terenie województwa, na prośbę wojewody lubuskiego, dyrektor RCB  podjął decyzję o uruchomieniu SMS-owego systemu ostrzegania o zagrożeniu ALERT RCB. SMS o treści: „Uwaga! Zakaz wstępu do lasu w wyznaczonych strefach. Zagrożenie rozprzestrzeniania się ASF. O padłych dzikach poinformuj policję, urząd gminy lub weterynarza” został wysłany do mieszkańców i osób przebywających w Lubuskiem.