Od soboty, 24 października cała Polska znalazła się w czerwonej strefie.  W związku z tym, do mieszkańców kraju został wysłany Alert RCB:

Uwaga! Jeśli możesz, zostań w domu. Pomagaj seniorom. Od 24.10 cała Polska w czerwonej strefie epidemicznej #Zostanwdomu https://www.gov.pl/zasadybezpieczenstwa

Również osoby wjeżdżające do Polski otrzymają Alert RCB:

Uwaga! Jeśli możesz, zostań w domu. Od 24.10 cała Polska w czerwonej strefie epidemicznej. Więcej: https://www.gov.pl/zasadybezpieczenstwa #Zostanwdomu

 

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Edukacja

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Przemieszczanie się osób

  • Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00, w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

  • Seniorzy

Został wystosowany apel do seniorów – Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:

  • wykonywaniem czynności zawodowych,
  •  zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
  • sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Lokale gastronomiczne

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz dowóz do domu.

Imprezy okolicznościowe, spotkania, zgromadzenia

Na spotkania i zebraniach w przestrzeni publicznej, niezależnie od ich rodzaju, może być tylko  5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych).

Możliwe jest organizowanie zgromadzeń do 5 osób. Ponadto, odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Powyższe limity nie dotyczą miejsc kultury.

Jest zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych).

 

Szczegółowy wykaz ograniczeń  dostępny jest TUTAJ.