Dotychczasowe doświadczenia z wysyłania Alertu RCB, aspekty techniczne jego  funkcjonowania oraz nowe wyzwania dla systemów ostrzegania to niektóre z tematów poruszanych podczas konferencji poświęconej właśnie Alertowi  RCB. Spotkanie odbyło się 12 grudnia, a  jego gospodarzem było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

System SMS-owego ostrzegania Alert RCB funkcjonuje już od lipca 2018 r. Początkowo w wersji pilotażowej, a od 12 grudnia ubiegłego roku, gdy weszły w życie przepisy ustawy prawo telekomunikacyjne, już jako w pełni funkcjonujące rozwiązanie.  W tym czasie Alert RCB był uruchamiany 39 razy, rozesłano ok. 220 milionów SMS-ów, najczęściej do mieszkańców  południowo wschodniej Polski.

„Alert RCB to niezwykle ważny instrument państwa w zapobieganiu skutkom żywiołów” zauważył podczas konferencji Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Minister Wąsik przypomniał także, że Alert RCB powstał po tragicznych wydarzeniach w Suszku, gdzie w 2017 roku, w wyniku bardzo gwałtownej burzy, zginęło 2 dzieci odpoczywających na obozie harcerskim. Alert zwiększa szansę, że informacja o zagrożeniu dojdzie do zagrożonych osób na czas.

Podczas spotkania dyskutowano na temat nowych wyzwań dla systemów ostrzegania jakimi mogą być np. ekstremalne zjawiska naturalne wywołane zmianami klimatu. Omówiono także SMS-owe systemy ostrzegania w krajach Unii Europejskiej, parametry przy których uruchamiane jest ostrzeganie przed zagrożeniami meteorologicznymi, a także doświadczenia operatorów telefonii komórkowej związane z wysyłaniem  ostrzeżeń.  Zaprezentowano także nowe przepisy unijne, nakładające na państwa członkowskie obowiązek informowania obywateli o zagrożeniach za pośrednictwem telefonów komórkowych.

„Alert RCB, jako system SMS-owego ostrzegania ludności, wpisuje się w nowe europejskie regulacje ujęte w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej”  – powiedział Grzegorz Świszcz, zastępca dyrektora RCB.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych, służb, urzędów wojewódzkich, operatorów telekomunikacyjnych i uczelni.