Dziś osoby z polskimi numerami telefonów komórkowych, przebywające na terytorium Włoch, otrzymały informację:

AlertRCB! Ministerstwo Zdrowia RP: potwierdzone przypadki koronawirusa  we Włoszech. Zapoznaj sie z informacjami na stronie http://gov.pl/koronawirus

W związku z coraz liczniejszymi przypadkami koronawirusa we Włoszech,  Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do tego kraju (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum).

Rząd włoski wydał dekret, na mocy którego zakazano wstępu oraz opuszczania 10 gmin w Lombardii oraz jednej gminy w Wenecji Euganejskiej. W niektórych miastach odwołano imprezy masowe, zamknięto miejsca spotkań publicznych oraz szkoły.

Więcej informacji na temat koronawirusa oraz sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia można znaleźć na stronie: http://gov.pl/koronawirus