Główny Inspektor Sanitarny apeluje: w Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikaj kąpieli i sportów wodnych. Nie pij i nie używaj do mycia wody z rzeki. Tej treści SMS-a otrzymały dzisiaj osoby przebywające na terenie powiatów: warszawski zachodni, legionowski, nowodworski.

Aktualizacja (29.08.19 – godz. 8.30) Alert RCB został uruchomiony w powiatach położonych wzdłuż Wisły, województwo mazowieckie, powiaty: Płock, płocki, sochaczewski, płoński.

Aktualizacja (30.08.19 – godz. 19.00)  Alert RCB w kolejnych powiatach położonych wzdłuż Wisły: województwo kujawsko-pomorskie, powiaty: Włocławek, włocławski, lipnowski, toruński, aleksandrowski, Toruń.


Po awarii w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, uruchomił SMS-e ostrzeganie – Alert RCB.

W Głównym Inspektoracie Sanitarnym został powołany sztab, który na bieżąco monitoruje sytuację pod kątem bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia i jest w stałym kontakcie z inspektorami sanitarnymi właściwymi terenowo dla dotkniętych województw.