#AlertRCB przesyłany SMS-em może liczyć maksymalnie 160 znaków łącznie ze spacjami. Nie mogą być wykorzystywane polskie znaki.

Powódź:

Burze:

 

Pozostałe przykładowe komunikaty:

Katalog przykładowych zagrożeń