Równo rok temu powstał SMS-owy system powiadamiania ludności o zagrożeniach – Alert RCB. W tym czasie uruchomiliśmy go 23 razy. I dzięki współpracy z operatorami telefonii komórkowej, wysłaliśmy około 200 milionów SMS-ów ostrzegających przed zagrożeniem.

 Ostrzegaliśmy przede wszystkim przed zagrożeniami pogodowymi. Przed wiatrem 14 razy, przed burzą 12. SMS-y z ostrzeżeniami wysyłaliśmy najczęściej do województw: podkarpackiego (11) oraz lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego (po 9 razy). Najrzadziej zagrożenia, przed którymi ostrzega alert RCB, notowane były w województwach: opolskim (2) oraz podlaskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim (po 3 razy).

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak nie ma wątpliwości, że Alert RCB jest najbardziej skutecznym systemem ostrzegania o zagrożeniach.

Otrzymujemy mnóstwo pozytywnych reakcji od odbiorców Alertu RCB, co świadczy o tym, że chcemy dostawać SMS-owe ostrzeżenia.”

Alert RCB powstaje na podstawie informacji o zagrożeniach otrzymanych ze wszystkich odpowiedzialnych za działania antykryzysowe służb czy instytucji. W tym roku najczęściej współpracowaliśmy przy Alercie RCB z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który na bieżąco przekazuje nam informacje dotyczące spodziewanych zagrożeń meteorologicznych. Alert RCB nie funkcjonowałby również bez doskonałej współpracy ze wszystkimi operatorami sieci komórkowych działających w Polsce.

Alert RCB jest uruchamiany tylko w stanie wyższej konieczności. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Najmniejszym obszarem, na który można go wysłać jest powiat. Jednak w większości wypadków, Alert RCB jest uruchamiany na zdecydowanie większym obszarze. Osoby z zagranicznymi numerami telefonów, które przebywają na obszarze zagrożonym, otrzymują ostrzeżenie w języku angielskim. Alerty RCB mogą dostawać również Polacy przebywający za granicą, jeżeli ich życiu będzie zagrażało  niebezpieczeństwo.

Na Alert RCB nie trzeba się zapisywać czy pobierać aplikacji. Każdy użytkownik telefonu komórkowego, jeśli będzie przebywał na zagrożonym terenie, powinien otrzymać informacje o niebezpieczeństwie. Jedyny warunek jaki musi zostać spełniony to włączony telefon  i zalogowany do sieci operatora komórkowego. Sieć nie ma znaczenia, ponieważ wszyscy operatorzy są prawnie zobowiązani do przesłania SMS-a swoim abonentom na wskazany przez nas teren.