Ankieta pt. „Badanie gotowości podmiotów, przedsiębiorców i instytucji do świadomej oraz wszechstronnej ochrony w okresie pandemii”. Ankieta została opracowana w ramach realizacji projektu badawczego IDUB AGAINST COVID-19 przez zespół złożony z pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej (PW) oraz pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Link do wypełnienia ankiety: https://forms.gle/ZQibdpzn5S69AEQ47

Instrukcja wypełniania ankiety (link)

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie jest dobrowolne. Formularz ankiety będzie aktywny w okresie 25 marca – 30 kwietnia 2021 r.

Przetwarzanie danych

Zagadnienia merytoryczne zawarte w ankiecie zostały przygotowane przez pracowników PW i RCB, natomiast sama ankieta została zbudowana w oparciu o Formularze Google.

Podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie ankiety to:

1)      Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

2)      Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Al. Ujazdowskie 5, 00-583 Warszawa

Uwaga:  Jeżeli będą mieli Państwo trudności z uzyskaniem dostępu do ankiety zamieszczonej na Formularzu Google, to przyczyną mogą być ograniczenia wynikające z lokalnych polityk stosowanych u Państwa w organizacji. Rozwiązaniem jest odblokowanie dostępu przez państwa dział it lub wypełnienie ankiety poza siecią organizacji.