Zatrucie czadem (tlenkiem węgla) oraz śmierć w wyniku wychłodzenia – to najpoważniejsze zagrożenia, jakie niesie ze sobą zima. W ubiegłym roku czadem zatruły się 52 osoby, 73 zamarzły. Dlatego, aby uniknąć zagrożenia, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, a gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy nie bójmy się reagować! Telefon pod numer alarmowy 112, na policję 997 czy do straży miejskiej 986 może uratować komuś życie.

CZAD

Czad jest gazem wyjątkowo groźnym. Jest bezbarwny i bezzapachowy. W związku z tym, nie można go zobaczyć ani wyczuć. Skutecznym sposobem uniknięcia zagrożenia jest zainstalowanie czujki tlenku węgla – to może uratować życie. Ponadto, nie wolno zaklejać kratek wentylacyjnych, warto także sprawdzić szczelność przewodów kominowych i zadbać o właściwa wentylację pomieszczeń, w których korzystamy z term i piecyków gazowych.

WYCHŁODZENIE

Na działanie niskich temperatur szczególnie narażone są osoby bezdomne oraz starsze osoby mieszkające samotnie. Dlatego nie przechodźmy obojętnie obok ludzi śpiących na przystankach czy ławkach. Reagujmy, gdy mamy informację o osobach nocujących w nieogrzewanych altankach, pustostanach, czy innych budynkach, które nie zapewniają bezpiecznego schronienia. Zadbajmy także o starszych sąsiadów, którzy podczas zimowych dni mogą potrzebować naszej pomocy. Pamiętajmy, że wbrew powszechnie panującej opinii, śmierć z powodu wychłodzenia organizmu nie dotyka tylko osób bezdomnych.

Na stronach internetowych wszystkich urzędów wojewódzkich umieszczono wykazy placówek świadczących pomoc, a w niektórych przypadkach zostały uruchomione specjalne infolinie, gdzie można uzyskać różnego rodzaju potrzebne informacje.

Stan przygotowania państwa do sezonu zimowego (raport w pdf)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Lubelski Urząd Wojewódzki

Lubuski Urząd Wojewódzki

Łódzki Urząd Wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki