Na zorganizowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa spotkaniu, rzecznicy prasowi wojewodów, szefowie centrów zarządzania kryzysowego instytucji centralnych, dyrektorzy wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich oraz eksperci RCB mieli okazję, aby wymienić opinie i doświadczenia w takich kwestiach jak m.in. aktualne zagrożenia w cyberprzestrzeni,  współpraca w przypadkach zagrożeń i sytuacji kryzysowych, dezinformacja czy też koordynacja komunikacji społecznej w kryzysie. Konferencja odbyła się w dniach 13-14 czerwca 2018 roku.

 „Spotkania praktyków są doskonałą formą wymiany wiedzy. Możemy podzielić się doświadczeniami, przekazać wnioski, jakie wyciągnęliśmy rozwiązując dany kryzys i posłuchać opinii innych. Są świetnym miejscem dla burzy mózgów, do wypracowywania rozwiązań, które będą wypadkową wiedzy i doświadczenia” – powiedział na początku konferencji dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

W panelu dla szefów centrów zarządzania kryzysowego instytucji centralnych oraz dyrektorów wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich omówiono kwestie związane m.in. z: bezpieczeństwem narodowym, polityką NATO i UE, a także z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Dyskutowano również o perspektywie rozwoju systemu zarządzania kryzysowego w dobie nowych zagrożeń cywilizacyjnych.

Z kolei na spotkaniu rzeczników i pracowników biur prasowych wojewodów rozmawiano na temat koordynacji komunikacji społecznej w sytuacji kryzysowej między województwami i instytucjami centralnymi, a także omawiano wnioski z sytuacji kryzysowych, które miały miejsce w tym roku.