Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega (ostrzeżenia 1. stopnia) przed możliwością wystąpienia burz i burz z gradem na terenie niemal całego kraju. W związku z tym przypominany, że w czasie burzy najbezpieczniej jest przebywać wewnątrz budynku. Jeżeli burza zastanie nas poza domem, należy udać się w bezpieczne miejsce. Unikajmy więc, przebywania pod drzewami oraz na otwartej przestrzeni.

sytuacja meteorologiczna – ostrzeżenia 1. stopnia (burze z gradem) w województwach: warmińsko-mazurskim (powiat elbląski oraz subregion olsztyński), kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodnio-pomorskim(subregion wewnętrzny), lubuskim oraz dolnośląskim; ostrzeżenia 1. stopnia (burze) w województwach: lubelskim, mazowieckim, wielkopolskim oraz opolskim; ostrzeżenia 1. stopnia (intensywne opady deszczu) w województwach: śląskim (Beskid Śląski i Żywiecki) oraz małopolskim (subregion południowy)

sytuacja hydrologiczna – ostrzeżenie hydrologiczne 1. stopnia dotyczące możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry w województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Poradnik – Jak przygotować się na burzę Zobacz więcej

burze z gradem 13.05.2016