Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed możliwością wystąpienia burz z gradem na terenie całego kraju. Przypominany, że w czasie burzy najbezpieczniej jest przebywać wewnątrz budynku. Jeżeli burza zastanie nas poza domem, należy udać się w bezpieczne miejsce. Unikajmy więc, przebywania pod drzewami oraz na otwartej przestrzeni.

sytuacja meteorologiczna – ostrzeżenia 1. stopnia (burze z gradem) na terenie całego kraju; 2. stopnia (silne burze z gradem) w województwie kujawsko-pomorskim.

sytuacja hydrologiczna – ostrzeżenie 2. stopnia województwo świętokrzyskie – zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej.a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. W miejscu szczególnie intensywnych opadów deszczu istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Poradnik – Jak przygotować się na burzę Zobacz więcej

burze z gradem 31.05.2016