Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozpoczyna publikację Informatora CIIP. Informatora, który poświęcony jest ochronie teleinformatycznej infrastruktury krytycznej. Ponieważ zagadnienia związane z tym tematem nie są powszechnie znane, jesteśmy przekonani, że nadszedł czas na ich przybliżenie i systematyczne przekazywanie wiedzy na ten temat. Zawarte w Informatorze publikacje, będą pomocne w bliższym poznawaniu, uświadamianiu ważnych kwestii z zakresu ochrony teleinformatycznej infrastruktury krytycznej, jak również stanowić będą praktyczny przewodnik we wprowadzaniu i poprawianiu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT w Państwa organizacjach.

POBIERZ CIIP focus

W numerze: Stuxnet – studium przypadku, CERTy – historia powstania i zakres działania, wywiad z Dyrektorem RCB o infrastrukturze krytycznej i Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Informator zatytułowaliśmy „CIIP focus”. CIIP to powszechnie używany akronim od Critical Information Infrastructure Protection, czyli terminu stosowanego dla szeroko rozumianej tematyki teleinformatycznej ochrony infrastruktury krytycznej, ale również używanego do określenia infrastruktury krytycznej w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych. My będziemy się koncentrować na pierwszym znaczeniu.

Pierwszy numer jest wyznacznikiem tego, jak na dzień dzisiejszy wyobrażamy sobie Informator. Z pewnością jego kształt będzie ewoluował. Będziemy dynamicznie odpowiadać na to, co w temacie CIIP jest istotne, czyli na potrzeby związane z rozwijaniem skutecznej współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i sektorem administracji państwowej i wreszcie, co  dla nas jest najważniejsze, na Państwa oczekiwania wobec zawartych w Informatorze publikacji.

Zachęcamy do lektury i do wyrażenia opinii o Informatorze oraz nadsyłania własnych propozycji tematów, które widzieliby Państwo na łamach naszego periodyku. Te sugestie i opinie będą dla nas bardzo ważne w ustalaniu zawartości następnych numerów „CIIP focus”.

Uruchomiliśmy adres mailowy ciip-focus@rcb.gov.pl. Mogą Państwo na niego kierować swoje uwagi, a także propozycje dotyczące zawartości kolejnych numerów Informatora. Mile będą również widziane artykuły lub inne publikacje.

Redakcja