Reagowanie i skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym – to główny cel ćwiczeń „Fighter 2018”, które od wczoraj (13.09.18r.) są prowadzone w Warszawie i we Wrocławiu. Ich organizatorem jest Komenda Główna Policji, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które jest również koordynatorem ćwiczeń.

„Chcemy sprawdzić jak w praktyce działają przepisy obowiązujące podczas zagrożenia terrorystycznego, jak poradzą sobie służby podczas sytuacji kryzysowej” – tłumaczy wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie: procedur, decyzyjności, przepływu informacji, zdolności przerzutu sił, a także skuteczności i koordynacji działania służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Państwa.

Przećwiczone mają zostać m. in. założenia zawarte w: Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego,  ustawie o działaniach antyterrorystycznych, a także procedury wynikające z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych. Aby możliwie zbliżyć ćwiczebne warunki do rzeczywistego zagrożenia, większość scenariusza rozgrywana jest w realnym świecie w różnych częściach Polski.

Oprócz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w ćwiczeniach udział biorą także: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Siły Zbrojne RP, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ze względu na fakt, iż duża część ćwiczeń odbywa się na terenie Dolnego Śląska, w ćwiczenia zaangażowany jest także Dolnośląski Urząd Wojewódzki. W związku z ćwiczeniami we Wrocławiu mogą wystąpić lokalne utrudnienia komunikacyjne.