Porwanie promu „Kopernik” oraz naruszanie strefy zakazu lotów statków powietrznych to zdarzenia, które przewidywał scenariusz ćwiczeń „KAPER 13/I” i „RENEGADE 13/I”. Ćwiczenia zostały przeprowadzone 20 – 22 maja 2013 r. przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było jedną z ćwiczących instytucji.

W ramach ćwiczeń sprawdzano procedury wymiany informacji i identyfikacji pomiędzy dyżurnymi służbami operacyjnymi, a siłami i środkami wydzielonymi do zwalczania zagrożeń terrorystycznych na morzu i w powietrzu. W ćwiczeniach wzięli udział zarówno żołnierze, jak i przedstawiciele instytucji cywilnych.

Uczestnicy musieli stawić czoła terrorystom, którzy porwali płynący do Świnoujścia prom „Kopernik” z 74 osobami na pokładzie. Dodatkową trudność stanowił fakt, że prom przewoził także cysterny z paliwem. Scenariusz przewidywał również naruszanie strefy zakazu lotów oraz sprowadzenie na lotnisko interwencyjne porwanego przez terrorystów samolotu.

W ćwiczeniach wzięło udział ponad 1000 żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele m.in.: Ministerstw: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz urzędów wojewódzkich: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego.