Wykolejenie się pociągu przewożącego silnie trującą substancję (wymuszające ewakuację okolicznych mieszkańców), eksplozja cysterny transportującej łatwopalne materiały, porwanie polskiego statku (chemikaliowca) wraz z zakładnikami na Bałtyku oraz zakłócenia dostaw gazu – to polskie wątki ćwiczenia zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej  EU HEX-ML 18 (PACE), które odbywało się w dniach 19-23 listopada w krajach UE. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było koordynatorem udziału polskich instytucji.

Głównymi celami ćwiczenia było przetestowanie procesu wypracowania decyzji przy współdziałaniu instytucji krajowych i unijnych, w odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe. Ćwiczenie miało charakter aplikacyjny.

Uczestnicy reagowali na fikcyjne incydenty i wchodzili w interakcje z odpowiednimi strukturami unijnymi. Wszystko odbywało się przy wykorzystaniu Mechanizmu Reagowania Kryzysowego Unii Europejskiej (IPCR – Intergrated Political Crisis Response) oraz Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (EUCPM – European Union Civil Protection Mechanism).

Przykładowe problemy, z jakimi musiały się zmierzyć kraje UE to m.in: zamachy terrorystyczne,  seria silnych zatruć pokarmowych w różnych państwach UE, problemy z zaopatrzeniem w surowce (głównie gaz), ataki cybernetyczne na kluczowe dla państw usługi, skażenia środkami CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear) oraz dezinformacja.

Oprócz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, po stronie polskiej zaangażowane były: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komenda Główna Straży Granicznej, Komenda Główna Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, PKP Polskie Linie Kolejowe, Urząd Morski w Gdyni, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.