W poniedziałek, 22 kwietnia 2013 r., w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa został podpisany dokument w sprawie wspólnej koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia „LIBERO 2013”, sprawdzającego elementy Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Pod dokumentem jako organizatorzy ćwiczenia podpisali się: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Głównym celem ćwiczenia będzie przetestowanie rozwiązań zawartych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego w sytuacji zagrożenia epizootią oraz zebranie danych do aktualizacji Planu w tym zakresie, a także szkolenie służb inspekcji weterynaryjnej w zakresie gotowości do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Scenariusz zdarzeń będzie obejmował trzy województwa, a udział w nim wezmą zarówno przedstawiciele służb i instytucji z powiatów, województw, jak i z instytucji na poziomie centralnym. Ćwiczenie odbędzie się w dniach 30 września-4 października 2013 roku i będzie miało charakter ćwiczeń sztabowych.