Ćwiczenie WYPADEK 2012 zostało przeprowadzone w tunelu średnicowym obok Dworca Warszawa Śródmieście  w nocy  26/27.03. Jego uczestnicy musieli stawić czoła takim zagrożeniom jak: awaria zasilania sieci trakcyjnej, ewakuacja pasażerów, zagrożenie biologiczne  i radiologiczne.

Wcześniej,  26.03 w godz.9.00-13.00, przeprowadzona została cześć sztabowa  ćwiczenia, która miała charakter  gry decyzyjnej. Omawiano m.in. zasady dowodzenia na miejscu zdarzenia oraz współpracę służb reagujących w zakresie ochrony zdrowia osób poszkodowanych. Celem ćwiczenia, które odbyło się w związku z przygotowaniami do turnieju EURO 2012, było doskonalenie i sprawdzenie umiejętności reagowania poszczególnych służb w sytuacji kryzysowej.

Organizatorem był Wojewoda Mazowiecki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uczestniczyło w procesie przygotowania ćwiczenia. Ponadto przedstawiciele RCB moderowali panel dyskusyjny (grę decyzyjną), dotyczący współdziałania podmiotów w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych przewidzianych w scenariuszu ćwiczenia.

W ćwiczeniu w tunelu średnicowym wzięły udział: Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Państwowa Agencja Atomistyki, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych, Żandarmeria Wojskowa, Spółki PKP, Straż Ochrony Kolei oraz w charakterze obserwatora Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W zajęciach uczestniczyły także dwa zespoły ratownictwa medycznego.