W zarządzaniu kryzysowym niezwykle istotną rolę odgrywają procedury na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Dzięki nim wiadomo kto –  jaka instytucja zarządza kryzysem, jakie instytucje współpracują, jakie zadania muszą wykonać itd. Jednak w każdej procedurze mogą znaleźć się luki, które nie zostały dostrzeżone na etapie planowania. By je wyeliminować, najlepiej je przećwiczyć i sprawdzić czy być może coś należy poprawić. W związku z tym, jesienią zostanie zorganizowana kolejna edycja ćwiczenia zarządzania kryzysowego LIBERO. Jego celem będzie przetestowanie rozwiązań zawartych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego w sytuacji zakłóceń w dostawach paliw płynnych oraz zebranie danych do aktualizacji Planu w tym zakresie.

Dzisiaj w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa została podpisana „Koncepcja ćwiczenia sprawdzającego procedury zarządzania kryzysowego LIBERO 2017”. Jej sygnatariuszami byli: minister energii Krzysztof Tchórzewski, sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski i dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

libero 1

 

libero 2