CMX17 jest ćwiczeniem zarządzania kryzysowego, podczas którego Sojusz będzie sprawdzał procedury konsultacji i podejmowania decyzji na strategicznym, polityczno-militarnym poziomie. Udział w nim weźmie cywilny i wojskowy personel państw członkowskich, Kwatery Głównej NATO oraz obu Dowództw Strategicznych. Tegoroczne ćwiczenie zostanie przeprowadzone w dniach 4-11 października 2017 roku.

CMX17 zostanie przeprowadzony w oparciu o fikcyjny lecz realistyczny scenariusz, w którym przewidziane zostało wystąpienie zagrożeń wymagających uruchomienia różnego rodzaju działań, aż po możliwość uruchomienia działań przewidzianych w artykułach 4. i 5. Traktatu Waszyngtońskiego. Scenariusz będzie koncentrował się na kwestiach kolektywnej obrony i uwzględniał decyzje podjęte podczas Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Podczas ćwiczenia zostanie sprawdzona wszechstronna odpowiedź na kompleksowy cywilno-wojskowy scenariusz, uwzględniający zagrożenia hybrydowe.

CMX17 jest ćwiczeniem aplikacyjnym, a w związku z tym, żadne realne siły i środki nie będą zaangażowane w jego przebieg.

Równolegle z ćwiczeniem CMX17 zostanie przeprowadzone ćwiczenie Unii Europejskiej PACE17. Ćwiczenia są skoordynowane, a ich celem jest poprawa współpracy pomiędzy obiema organizacjami w zakresie reagowania kryzysowego.

W ćwiczeniu wezmą udział również państwa partnerskie NATO – Finlandia i Szwecja.

Koordynatorem CMX17 w Polsce jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a uczestnikami m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W charakterze obserwatora w ćwiczenie zaangażowane jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Ćwiczenia NATO CMX są organizowane od 1992 roku. CMX17 jest dwudziestym pierwszym z serii, a  piętnastym, w którym uczestniczy Polska.