CMX19 (Crisis Management Exercise) jest ćwiczeniem zarządzania kryzysowego, podczas którego Sojusz Północnoatlantycki będzie sprawdzał procedury konsultacji i podejmowania decyzji na strategicznym, polityczno-militarnym poziomie. Udział w nim weźmie cywilny i wojskowy personel państw członkowskich, Kwatery Głównej NATO oraz obu Dowództw Strategicznych. Tegoroczne ćwiczenie potrwa od 9 do 15 maja.

CMX19 opiera się na fikcyjnym lecz realistycznym scenariuszu, w którym przewidziane zostało wystąpienie zagrożeń wymagających uruchomienia działań przewidzianych w artykułach 4. i 5. Traktatu Waszyngtońskiego. Scenariusz będzie koncentrował się na kwestiach kolektywnej obrony i uwzględniał decyzje podjęte podczas Szczytu w Brukseli i poprzednich szczytów. Podczas ćwiczenia zostanie sprawdzona wszechstronna odpowiedź na kompleksowy cywilno-wojskowy scenariusz, uwzględniający zagrożenia hybrydowe.

CMX19 jest ćwiczeniem aplikacyjnym rozgrywanym bez użycia realnych sił zbrojnych i sprzętu wojskowego.

W ćwiczeniu wezmą także udział państwa partnerskie NATO – Finlandia i Szwecja. Przewidziana jest również współpraca na poziomie sztabów pomiędzy Kwaterą Główną NATO a  Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, Komisją Europejską oraz Generalnym Sekretariatem Rady Unii Europejskiej.

Koordynatorem CMX19 w Polsce jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a uczestnikami m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W charakterze obserwatora w ćwiczenie zaangażowane jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Ćwiczenia NATO CMX są organizowane od 1992 roku. CMX19 jest dwudziestym drugim z serii, a  szesnastym w którym uczestniczy Polska.