Czas na teoretyczne dyskusje już minął. Dziś kryzys hybrydowy trwa i musimy sobie z nim poradzić

powiedział wiceminister Maciej Lang otwierając pierwsze spotkanie ekspertów ds. zagrożeń hybrydowych NATO, współorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W warsztatach, które odbyły się 25 i 26 kwietnia 2019 r. w Warszawie, uczestniczyli przedstawiciele państw Sojuszniczych, Sekretariatu Międzynarodowego NATO oraz helsińskiego Centrum Doskonalenia ds. Zagrożeń Hybrydowych.

Wykrywanie i zwalczanie działań hybrydowych to gra zespołowa. Żaden resort, ani żaden kraj, nie będzie w stanie stanąć do niej samotnie

podkreślił zastępca dyrektora RCB Krzysztof Malesa wskazując jednocześnie, że kluczowa jest współpraca, zarówno ponadresortowa jak i międzynarodowa w regionie oraz zaufanie umożliwiające szybką wymianę informacji o zagrożeniu.

Zespół przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym (Counter Hybrid Support Team) został powołany decyzją szczytu NATO w lipcu 2018 roku. Warszawskie warsztaty stanowiły okazję do zainicjowania prac zespołu.

 

 

 

Zdjęcie: Tymon Markowski, MSZ