szkolenie FBIPrzeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym oraz szpiegostwu przemysłowemu było tematem szkolenia zorganizowanego w ubiegłym tygodniu (23-25 maja) przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Uczestnikami spotkania, prowadzonego przez Panią Monikę A. Wasiewicz – szefa Biura FBI w Polsce, byli operatorzy infrastruktury krytycznej.

Szkolenie skupiało się na praktycznym aspekcie przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym powodowanym przez insiderów – osoby pracujące wewnątrz danej organizacji a świadomie działające na jej szkodę oraz na czynnikach zewnętrznych związanych ze szpiegostwem przemysłowym.

Oba te zagadnienia są szczególnie trudne do wykrycia i przeciwdziałania. Świadomość zagrożeń wśród przedstawicieli operatorów infrastruktury krytycznej jest kluczowa dla przeciwdziałania generowanym przez nie skutkom.

Straty powodowane przez insiderów i szpiegostwo przemysłowe są olbrzymie i mogą zagrozić funkcjonowaniu działalności operatora IK.