Przedsiębiorcy odpowiedzialni za obiekty infrastruktury krytycznej (IK) oraz przedstawiciele administracji spotkali się, w ramach II Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej, 22 października 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Otwierając Forum, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich podkreślił, że ochrona infrastruktury krytycznej jest przedsięwzięciem wspólnym zarówno tych, którzy odpowiadają za funkcjonowanie państwa jaki i tych, którzy są właścicielami IK. RCB powinno odegrać rolę ułatwiającego współpracę pomiędzy administracją a właścicielami – powiedział dyrektor Skulich.

Gościem honorowym II Forum OIK była Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych. Jestem przekonana, że spotkanie posłuży podsumowaniu istniejących rozwiązań i udoskonaleniu działań w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej – powiedziała minister Piotrowska, witając uczestników.

Forum zostało podzielone na dwie części. Pierwsza, poświęcona była wymianie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, druga, warsztatowa – planom ochrony IK, które powinni posiadać wszyscy właściciele.

W Forum wzięli udział m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji centralnej i wojewódzkiej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jako instytucji odpowiedzialnej za budowanie systemu ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.
Organizatorem i gospodarzem Forum było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

* * *

Infrastruktura krytyczna (IK) – obiekty wchodzące w skład systemów, które są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK) – to dokument, który ma ułatwić współpracę przedsiębiorców z administracją publiczną w celu jeszcze lepszej ochrony obiektów wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. Jego wyjątkowość polega przede wszystkim na bezsankcyjnym podejściu do ochrony IK. Zakłada ono współpracę, współodpowiedzialność i wzajemne zaufanie przedsiębiorców – właścicieli IK oraz administracji publicznej.

NPOIK kładzie duży nacisk na działania informacyjne i edukacyjne. Chodzi o to, aby wszyscy zajmujący się ochroną IK posiadali wiedzę jak jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo obiektów IK.

Program przewiduje organizację forów, na szczeblach: krajowym, systemowym (branżowym) i wojewódzkim, podczas których osoby zajmujące ochroną IK mogą przedyskutować ewentualne problemy z zakresu ochrony IK, wypracować propozycje rozwiązań i podzielić się dobrymi praktykami.

zdjęcia: MSW