Przedstawiciele administracji publicznej i operatorów Infrastruktury Krytycznej spotkali się dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na IV Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Celem corocznych spotkań, organizowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest identyfikacja kluczowych problemów oraz wypracowanie propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo IK.

Infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Działająca sprawnie, w sposób niezakłócony infrastruktura krytyczna ma wpływ na życie obywateli, funkcjonowanie administracji publicznej oraz gospodarkę.

Otwierając Forum wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot zwrócił uwagę, że rząd jasno określił swoje priorytety, skoncentrowane wokół bezpieczeństwa i rozwoju.

„Bezpieczeństwo Polek i Polaków oraz niezakłócony rozwój gospodarczy – to główne kierunki pracy naszego rządu.”

– powiedział do uczestników spotkania minister Szrot.

Zdaniem dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marka Kubiaka, najważniejszym zadaniem Forum jest zrozumienie, że ochrona kluczowych dla funkcjonowania państwa usług, systemów i obiektów jest wspólnym celem administracji oraz operatorów IK. Maciej Pyznar, szef wydziału Ochrony IK w RCB uważa, że administracja powinna wspierać operatorów, między innymi w przypadku zagrożeń, którym nie są w stanie efektywnie sprostać np. szpiegostwo, terroryzm czy ataki teleinformatyczne ze strony innych państw. Biorąc pod uwagę koszty, skuteczne wsparcie w wymienionych obszarach wymaga uruchomienia potencjału państwa.

Podczas Forum zaprezentowano również nowe działania edukacyjne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące ochrony Infrastruktury Krytycznej. Od dziś na kanale RCB w „YouTube.com” prezentowane są filmy edukacyjne dotyczące IK oraz sposobów zapewnienia jej bezpieczeństwa. Od nowego roku wystartuje natomiast e-learningowy kurs „Ochrona Infrastruktury Krytycznej” skierowany nie tylko do operatorów IK, ale również do wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość z bezpieczeństwem.

Tegoroczne Forum organizowane było przy współpracy z KPRM i Ministerstwem Cyfryzacji.

1
3

4
5

2
6

7
8

9
10

11
12

13