Płk Konrad Korpowski – dyrektor

Doświadczony żołnierz wojsk specjalnych, weteran II wojny w Zatoce Perskiej, trzech misji w Iraku oraz dwóch misji w Afganistanie. Doktorant nauk politycznych.  20 listopada 2020 roku powołany przez Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na stanowisko dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile. Ukończył także Podyplomowe Studia Obronności Państwa w Akademii Obrony Narodowej oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Ponadto, ukończył wiele zagranicznych kursów I szkoleń, między innymi w NATO School Oberammergau, UK Defense Intelligence and Security Center, US Department of Justice Federal Bureau of Investigation, LTU National Defense Academy oraz US Joint Special Operation University. Legitymuje się certyfikowanymi zdolnościami Projects In Controlled Environments oraz Managing Successful Programmes.

Do 2017 roku szef zespołu szkolenia w Biurze ds. Utworzenia OT, następnie szef szkolenia w Dowództwie WOT.

Odznaczony: Krzyżem Wojskowym, Brązowym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, dwukrotnie Gwiazdą Afganistanu, czterokrotnie Gwiazdą Iraku, dwukrotnie Medalem ISAF, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji oraz Medalem „Milito Pro Christo”.

 

Grzegorz Matyasik – zastępca dyrektora

Politolog, ekspert w zakresie ochrony i obrony infrastruktury krytycznej, aktywny oficer rezerwy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w stopniu porucznika. Autor kilkunastu publikacji w obszarze obrony powszechnej oraz obronności.

W latach 2018-2020 r. zastępca dyrektora Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji w KPRM, wcześniej, w Ministerstwie Obrony Narodowej ( lata 2017 – 2018) koordynator projekt Legia Akademicka – ochotnicze szkolenia studentów w obszarze obronności.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły PR Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz kursów dowódców kompanii (2003 i 2008 rok).

Działacz społeczny.  Od 1992 roku członek jednej z ogólnopolskich organizacji strzeleckich, a w latach 2011-2017 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, współorganizator i uczestnik ogólnopolskich ćwiczeń organizacji proobronnych i zarządzania kryzysowego (lata 2011-2015), a w latach 2010-2017 redaktor naczelny portalu ObronaNarodowa.pl

Interesuje się wojskowością oraz historią najnowszą.

Żonaty, dwoje dzieci.

 

nadbryg. Marek Kubiak – zastępca dyrektora 

Strażak, specjalista w zakresie planowania operacyjnego i ratownictwa.

Od 17 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2020 roku dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 6 maja 2017 roku z rąk prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał awans na stopień nadbrygadiera.

W latach 2007-2008 pełnił służbę jako Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, a wcześniej, w latach 2006-2007 był Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP. Dowodził wieloma akcjami ratowniczo – gaśniczymi.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższego Kursu Obronnego na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej. Studiował prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również wiele kursów: ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, płetwonurka III i II stopnia. Posiada także uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Nauczyciel, działacz samorządu powiatowego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.