Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom to zagadnienia, którym poświęcona była konferencja Security Case Study 2014. Spotkanie odbyło się 27-28 listopada 2014 r w Warszawie. Organizatorem konferencji była Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, a  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło ją patronatem honorowym.

Podczas spotkania specjaliści z zakresu bezpieczeństwa IT omawiali konkretne przypadki zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, z jakimi spotkali się w czasie swojej pracy.

Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z  pierwszymi wynikami kontroli w zakresie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w instytucjach administracji państwowej. Zaprezentował je Marek Bieńkowski z NIK.

W dyskusji panelowej Przyszłość cyberbezpieczeństwa RP – dyskusja o polityce ochrony cyberprzestrzeni RP, doktrynie cyberbezpieczeństwa RP, dyrektywie network information securitywziął udział Tomasz Szewczyk, przedstawiciel RCB.

Drugiego dnia konferencji Maciej Pyznar z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Mirosław Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń zaprezentowali zabranym wnioski z ćwiczenia Cyber- EXE 2014.