Przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uczestniczyli w konwersatorium „Przetwarzanie informacji w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych”, zorganizowanym 20 maja 2013 r. przez Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, Fundację „Instytut Mikromakro” i Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie.
Celem spotkania było określenie potrzeb informacyjnych w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych oraz identyfikacja systemów inteligentnych najlepszych do pozyskiwania oraz zarządzania informacją.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – Grzegorz Świszcz, szef Wydziału Analiz RCB oraz Krzysztof Malesa, szef Wydziału Operacyjnego RCB, którzy omówili procedury informowania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ramach systemu zarządzania kryzysowego.
Podczas konwersatorium uczestnicy starali się zdiagnozować potrzeby informacyjne instytucji systemu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego. Szukali również odpowiedzi na pytania: co powinien wiedzieć funkcjonariusz w akcji, jakimi informacjami powinny dysponować sztaby i centra zarządzania kryzysowego, czy też żołnierz na polu walki.
Dyskutowano także na temat tego, czy mamy wystarczającą infrastrukturę informacyjną oraz jak w najbliższej przyszłości będą zaspokajane potrzeby informacyjne systemu zarządzania kryzysowego i systemu powiadamiania ratunkowego.
Ponadto omawiano także rolę informacji w procesach podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożeń o dużej skali oraz jakie wymagania musi spełniać inteligentny system nadzoru i poszukiwań, by mógł być wykorzystany przez służby porządkowe dla zapewnienia bezpieczeństwa.