Każdy może zostać superbohaterem. Wystarczy, że przeczyta i potraktuje poważnie ostrzeżenie – ALERT RCB, które dostanie na telefon komórkowy. Z tym przesłaniem ruszyła kampania edukacyjna, którą, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

„Alert RCB – masz moc superbohatera” – spot akcji społecznej

 

SMS ALERT RCB z ostrzeżeniami dla ludności został do tej pory wysłany czterokrotnie. W większości spotkał się on z bardzo pozytywnym przyjęciem. Pokazał jednak również, że odbiorcy nie mają wystarczającej wiedzy zarówno na temat ALERTU, jak również zasad postępowania w przypadku zagrożeń. Dlatego niezbędna jest edukacja w tym zakresie. A zważywszy na fakt, że aż 83% 10-latków w Polsce posiada swój telefon komórkowy (wg badań Survey Sodahead), w pierwszej kolejności jest ona kierowana do dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

We współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, RCB przygotowało kurs e-learningowy dla nauczycieli. Składają się na niego materiały edukacyjne dotyczące ALERTU RCB oraz bezpiecznych zachowań podczas różnych sytuacji zagrażających życiu (burza, wichura, pożar, powódź); infografiki; poradniki; scenariusze lekcji, gdzie motywem przewodnim, oprócz zasad bezpieczeństwa, jest ALERT RCB. Materiały uzupełnione są o plakat, który będzie rozwieszany we wszystkich szkołach podstawowych na terenie całego kraju i trzydziestosekundowy film animowany o tym, jak należy postąpić, gdy otrzyma się ALERT RCB.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli (do pobrania)

Ponadto informacje o ALERCIE RCB są promowane na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) oraz na stronie internetowej www.rcb.gov.pl. Można z niej pobrać wszystkie materiały.

*          *          *

Alert RCB to nowy system SMS-owego ostrzegania o zagrożeniu. Jest wysyłany tylko w sytuacji wyższej konieczności, która w bezpośredni sposób zagraża życiu i zdrowiu. Aby otrzymać SMS z informacją o zagrożeniu nie trzeba instalować specjalnych aplikacji, ani mieć telefonów najnowszej generacji. Wystarczy włączony telefon, który jest w zasięgu sieci jakiegokolwiek polskiego operatora telefonii komórkowej. 12 grudnia kończy się pilotaż Alertu RCB, gdyż tego dnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, która sankcjonuje  funkcjonowanie nowego SMS-owego systemu powiadamiania ludności o zagrożeniach.

RCB monitoruje sytuacje pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i na podstawie informacji z różnych instytucji (ministerstw, służb, urzędów i instytucji centralnych np. IMGW oraz urzędów wojewódzkich) przygotowuje komunikaty z ostrzeżeniami, a do odbiorców rozsyłają je operatorzy sieci komórkowych. Użytkownicy telefonów komórkowych otrzymają SMS z informacjami o rodzaju zagrożenia, czasie jego występowania oraz najważniejsze zalecenia dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia danego zdarzenia.

Spot i plakat promocyjny do pobrania: