W najnowszym, 17 numerze Biuletynu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przeczytać możemy między innymi o wysoce zjadliwej grypie ptaków i tąpnięciu w kopalni rud miedzi „Rudna”. W 17 edycji kwartalnika znajdziemy też artykuł na temat IV Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej w kontekście prac w NATO i UE na rzecz ochrony kluczowych usług i infrastruktury, a także koncepcję zmiany Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Zapraszamy do lektury!

Wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8 w Europie i w Polsce

Krzysztof Śmietanka, Krzysztof Niemczuk, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Główny Lekarz Weterynarii 5 stycznia poinformował o wyznaczeniu na terenie kraju 25 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu. Obecnie najwięcej – 16 ognisk występuje w woj. lubuskim, 4 w woj. małopolskim, po 2 ogniska w woj. świętokrzyskim i podkarpackim i 1 ognisko w woj. opolskim.

 

Według danych na 5 stycznia br., w woj. lubuskim, gdzie choroba rozprzestrzenia się najszybciej, ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 u drobiu dotychczas skoncentrowane są na terenie powiatu gorzowskiego i występują w trzech gminach – Deszczno, Lubiszyn i Santok. Wirus szerzy się w dużych hodowlach, największe zaatakowane stado liczyło 60 tys. kaczek (m. Borek, gm. Deszczno). Pozostałe potwierdzone ogniska mają charakter bardziej rozproszony. W województwach: małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim ogniska HPAI potwierdzono w niewielkich stadach przyzagrodowych (od 7 do ok. 70 sztuk ptactwa), a w woj. opolskim w małej fermie drobiu (228 sztuk ptactwa).

Zobacz więcej

 

Zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie RP – działania administracyjne i podstawy prawne

Katarzyna Lasiecka, Główny Inspektorat Weterynarii

Inspekcja Weterynaryjna (IW) jest instytucją posiadającą delegację ustawową do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2015 poz. 1482). Choroby zakaźne zwierząt zwalczane są na podstawie szeregu przepisów prawa europejskiego i polskiego, wśród których najistotniejszą rolę pełni ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004 nr 69 poz. 625 z późn. zm.). W załączniku drugim do przedmiotowej ustawy zawarto „Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania”, wśród których znajduje się grypa ptaków (Avian influenza – AI). Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004 nr 69 poz. 625 z późn. zm.) zostało wydane Rozporządzanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. 2007 nr 239 poz. 1752) na podstawie, którego terenowe organy IW posiadają narzędzia prawne do zwalczania grypy ptaków.

Zobacz więcej

 

Tąpnięcie w kopalni rud miedzi „Rudna”

Jolanta Talarczyk, rzecznik prasowy w.o. prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

29 listopada 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG „Rudna” doszło do silnego tąpnięcia spowodowanego samoistnymi wstrząsami górotworu. W wyniku zdarzenia 8 osób poniosło śmierć na stanowiskach pracy, 21 zostało rannych, zniszczenia objęły wyrobiska górnicze o łącznej długości ok. 5 km na obszarze 90 tys. metrów kwadratowych. Na powierzchni odczucie wstrząsu zgłaszali mieszkańcy budynków znajdujących się w promieniu 40 km od kopalni. Pełna ocena zniszczeń i uszkodzeń będzie możliwa po usunięciu gruzowiska, które powstało w skutek gwałtownego przemieszczenia dużych warstw skalnych.

Zobacz więcej

 

Atak terrorystów na Terminal LNG w Świnoujściu – ćwiczenia na terenie części morskiej terminala

Maciej Majewski, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, Polskie LNG S.A.

W czwartek 24 listopada 2016 r. ok. godziny 4:00 na wody portu LNG w Świnoujściu wpływa opanowana przez terrorystów jednostka Urzędu Morskiego i podpływa do miejsca cumowania w środkowej części falochronu. Ze statku schodzi trzech uzbrojonych mężczyzn prowadzących przed sobą członka załogi porwanego statku. Następnie sprawcy terroryzują pracownika obsługi technicznej i pracowników ochrony, po czym zajmują budynek ochrony i przedstawiają swoje żądania. Oficer Ochrony Obiektu Portowego po otrzymaniu informacji o zdarzeniu powiadamia Centralny Punkt Kontaktowy zgodnie z Planem Ochrony Obiektu Portowego oraz zwołuje wewnętrzny sztab kryzysowy Polskiego LNG S.A.

 

Od takiej sekwencji zdarzeń rozpoczęły się jednodniowe ćwiczenia przeprowadzone w części morskiej Terminala LNG w Świnoujściu.

Zobacz więcej

 

IV Krajowe Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej w kontekście prac w NATO i UE na rzecz ochrony kluczowych usług i infrastruktury

Krzysztof Malesa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Tematyka IV Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej (7 grudnia 2016 r.) współorganizowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Cyfryzacji wpisuje się w działania realizowane przez organizacje międzynarodowe, mające na celu wzmocnienie odporności państw członkowskich (NATO) oraz zapewnienie bezpieczeństwa kluczowych usług wspieranych przez systemy teleinformatyczne (UE).

 

Dwuletni cykl aktualizacji przyjmowanego przez Radę Ministrów Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej umożliwia harmonizowanie działań na szczeblu krajowym z pracami na forach międzynarodowych, realizowanymi w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się środowisko bezpieczeństwa.

Zobacz więcej

 

Koncepcja zmiany Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego

Mirosław Sobolewski, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (wcześniej Krajowy Plan Reagowania Kryzysowego) funkcjonuje już od 2010 r. Wieloletnie doświadczenia w korzystaniu z tego dokumentu podczas sytuacji kryzysowych oraz przy okazji zabezpieczenia dużych imprez, w tym Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012, Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży, wskazują na konieczność istotnej weryfikacji zarówno konstrukcji jak i treści Planu.

Zobacz więcej

 

17 Biuletyn Analityczny RCB Pobierz 1.70 MB