Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest odpowiedzialne za przygotowanie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Przy przygotowaniu programu RCB współpracuje z ministrami i kierownikami urzędów centralnych właściwych w sprawach bezpieczeństwa narodowego.

Ministerstwa i urzędy centralne są odpowiedzialne za następujące systemy:

 • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
 • łączności,
 • sieci teleinformatycznych,
 • finansowe,
 • zaopatrzenia w żywność,
 • zaopatrzenia w wodę,
 • ochrony zdrowia,
 • transportowe,
 • ratownicze,
 • zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
 • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Celem Programu jest stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w szczególności w zakresie:

 • zapobiegania zakłóceniom funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
 • przygotowania na sytuacje kryzysowe mogące niekorzystnie wpłynąć na infrastrukturę krytyczną;
 • reagowania w sytuacjach zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
 • odtwarzania infrastruktury krytycznej.

Program określa:

 • narodowe priorytety, cele, wymagania oraz standardy, służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
 • ministrów kierujących działami administracji rządowej i kierowników urzędów centralnych odpowiedzialnych za systemy wymienione powyżej;
 • szczegółowe kryteria pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla funkcjonowania państwa i zaspokojenia potrzeb obywateli.

NARODOWY PROGRAM OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ – 2020 – tekst jednolity

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2020 - tekst jednolity.pdf Pobierz 1.24 MB
Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki i rekomendacje Pobierz 2.28 MB


 NARODOWY PROGRAM OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ – 2018 – tekst jednolity

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2018 - tekst jednolity.pdf Pobierz 1.84 MB
Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki i rekomendacje Pobierz 2.80 MB


NARODOWY PROGRAM OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ – 2015 – tekst jednolity

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2015 - tekst jednolity.pdf Pobierz 1.50 MB
Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki i rekomendacje Pobierz 2.56 MB


 

NARODOWY PROGRAM OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ – 2015

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2015 - dokument główny.pdf Pobierz 1.39 MB
Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki i rekomendacje Pobierz 2.49 MB


NARODOWY PROGRAM OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ – 2013

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 - dokument główny.pdf Pobierz 2.42 MB
Załącznik nr 1 – Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej Pobierz 2.13 MB
Załącznik nr 2 – Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje Pobierz 1.86 MB