Rada Ministrów znowelizowała Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.  Zmienione zostały kryteria kwalifikowania obiektów, instalacji, urządzeń i usług, co spowodowało, że ochroną IK zostały objęte nowe obszary działalności. 

Rada Ministrów przyjęła przygotowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nowelizację NPOIKu. Zmienione zostały:

  1. Wykaz ministrów odpowiedzialnych za poszczególne systemy infrastruktury krytycznej, zawarty w dokumencie głównym.
  2. Kryteria pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej.

Kryteria, które są podstawą przy kwalifikowaniu obiektów, instalacji, urządzeń i usług do Infrastruktury Krytycznej są niejawne i nie mogą być publicznie prezentowane. Zmiany w prawie spowodowały jednak, że lista IK jest teraz dłuższa. Niejawna klauzula dokumentu powoduje, że nie można ujawnić, które konkretnie obiekty, instalacje, urządzenia i usługi, po nowelizacji, zostały włączone do listy kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Najważniejszym celem Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej jest stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa IK, co ma podnieść bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Program jest adresowany przede wszystkim do administracji rządowej oraz operatorów Infrastruktury Krytycznej. Postanowienia NPOIKu mogą być jednak stosowane przez wszystkich, którzy uznają go za pomocny w procesie zwiększania odporności na zakłócenia własnej infrastruktury, w tym samorządy i podmioty prywatne, niebędące operatorami IK.

Narodowy Program Infrastruktury Krytycznej 2015 – tekst jednolity