Posłowie rozpoczęli pracę nad przygotowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nowelizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zmiany kładą nacisk na przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Nowelizacja wprowadza także lokalną infrastrukturę krytyczną. Należeć będą do niej wszystkie obiekty, instalacje, urządzenia lub usługi których zniszczenie lub zakłócenie będzie miało negatywny wpływ na mieszkańców danego województwa.

Nowelizacja ustawy wynika przede wszystkim ze zmian w zakresie bezpieczeństwa zachodzących w Polsce i świecie. „Pojawiły się nowe zagrożenia, na które musimy być przygotowani.” – tłumaczył na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych powody nowelizacji ustawy zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz. Są to przede wszystkim zagrożenia hybrydowe – zagrożenia o charakterze kompleksowym między innymi w obszarze cyberprzestrzeni, technologii czy dezinformacji. Odpowiedzią na nie musi być budowanie odporności – społeczeństwa, administracji i służb.

Nowe zagrożenia wynikają także ze zmian klimatu, jakie zachodzą na świecie. Także w Polsce. Coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi – z jednej strony będą to np.  długotrwałe susze, z drugiej – bardzo silny wiatr czy gwałtowne powodzie.

Nowelizacja ustawy zmienia podejście do zarządzania kryzysowego. Zwiększa nacisk na przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Ustawa nakłada obowiązek opracowania planów zarządzania ryzykiem – od Krajowego Planu Zarządzania Ryzykiem po lokalne plany tworzone w gminach. Mają one przygotować dany obszar do ewentualnego wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz określić wszystkie działania, które mogą jej zapobiec. Jest to wymóg Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Wdrożony będzie również „Ramowy program działań na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof”.

Kolejnym elementem podkreślenia potrzeb lokalnych społeczności jest wprowadzenie lokalnej infrastruktury krytycznej. Należeć będą do niej wszystkie obiekty, instalacje, urządzenia lub usługi których zniszczenie lub zakłócenie będzie miało negatywny wpływ na mieszkańców danego województwa. Bez zmian pozostaje Infrastruktura Krytyczna na poziomie krajowym. Szczegółowe kryteria wyłaniania danego rodzaju infrastruktury (krajowej, lokalnej) znajdą się w Narodowym Programie Infrastruktury Krytycznej.

Posłowie z komisji spraw wewnętrznych administracji przekazali nowelizację ustawy do dalszych prac w podkomisji.