W najnowszym biuletynie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa możecie dowiedzieć się szczegółów dotyczących tragicznej w skutkach burzy nad Giewontem, zobaczyć relację z podjęcia z Bałtyku niewybuchów z II wojny światowej, przeczytać o skutkach suszy w rolnictwie, poznać rolę i zadania Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, a także zapoznać się z zasadami działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach w sieci internet.

Pełna wersja biuletynu znajduje się TUTAJ.

 

Burza nad Giewontem – skutki, akcja ratownicza, specyfika zagrożenia

Jan Krzysztof – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Barbara Wrona, Piotr Mańczak – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

W południe 22 sierpnia 2019 r. nad Tatrami przeszła jedna z najtragiczniejszych w skutkach burz w historii. Wyładowania atmosferyczne w rejonie szczytu Giewontu spowodowały śmierć czterech osób, w tym dwojga dzieci. Rannych zostało 157 osób, w tym 40 ciężko. Zdarzenie, które przejdzie do dziejów ratownictwa górskiego jako największa akcja ratunkowa w polskich Tatrach, stało się także impulsem do refleksji nad warunkami uprawiania bezpiecznej turystyki w wysokich górach.

Zobacz więcej

 

Niewybuchy z II wojny światowej na dnie Bałtyku

Grzegorz Lewandowski – 8 Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

Agnieszka Muchla-Łagosz – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Na Pomorzu Zachodnim, podczas pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście, nurkowie odkrywają kolejne znaleziska – miny i bomby z czasów II Wojny Światowej. Każda z nich wymaga precyzyjnie zaplanowanej i przeprowadzonej akcji podniesienia i neutralizacji. Przy każdej operacji na pierwszym miejscu stawia się bezpieczeństwo oraz dbałość o życie i zdrowie ludzi zaangażowanych w akcje oraz mieszkańców miasta.

Zobacz więcej

 

Straty w rolnictwie spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy oraz pomoc dla poszkodowanych producentów rolnych

Beata Gawlik-Pliszka – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Od 21 marca do 10 września br. susza rolnicza w Polsce występowała we wszystkich monitorowanych uprawach, tj. uprawach zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych, tytoniu, buraka cukrowego, ziemniaka i chmielu. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), szkody spowodowane przez suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Zobacz więcej

 

Rola i zadania Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

Anna Kańciak-Kulińska – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

W 2020 roku minie piętnaście lat od przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej „Strategii UE w dziedzinie zwalczania terroryzmu” Przywołanie tego faktu – w świetle powołania Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ang. Terrorism Prevention Centre of Excellence, TPCoE) – jest kluczowe i pozwala zrozumieć szerszy kontekst podjęcia takiego przedsięwzięcia. Strategia opiera się na czterech filarach – działaniach, stawiając na pierwszym miejscu zapobieganie (ang. PREVENTION). W efekcie tego, prewencja terrorystyczna otwiera katalog prac organów ścigania oraz – już wieloletnią – dyskusję ekspertów, praktyków i naukowców dedykowaną terroryzmowi.

Zobacz więcej

 

System Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach w sieci internet

Jarosław Pudzianowski – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służących sprawnemu funkcjonowaniu organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców w świetle coraz częściej ujawnianych zagrożeń pochodzących z cyberprzestrzeni bezspornie jest działaniem priorytetowym. Dotychczas stosowane systemy antywirusowe, systemy detekcji (IDS) i zapobiegania (IPS) włamaniom oraz firewalle nie zawsze są wystarczające. Koniecznym jest stosowanie rozwiązań opartych o Systemy Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach.

Zobacz więcej