Zapraszamy do lektury kolejnego, 22. numeru Biuletynu Kwartalnego. Można w nim przeczytać między innymi o roli kobiet w procesach deradykalizacji, zmianach w ustawie o zarządzaniu kryzysowym w kontekście ostrzegania ludności poprzez SMS oraz aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Ostrzeganie ludności poprzez SMS – zmiany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym związane z nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego

Grzegorz Świszcz – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

4 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne, które dotyczą m.in. zmian w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Projektowane przepisy umożliwiają powiadamianie mieszkańców o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych, mogących wystąpić w ich okolicy. Zmiany zakładają możliwość otrzymywania przez mieszkańców komunikatów poprzez telefony komórkowe (w tym, w formie wiadomości SMS). Ich celem jest przekazywanie ostrzeżeń m.in. przed nawałnicami podobnymi do tych, które w sierpniu 2017 r. spowodowały zniszczenia w ponad 170 gminach w całej Polsce. 

Zobacz więcej

 

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – gotowy zestaw działań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej

Beata Janowczyk – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

8 stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła kolejną edycję Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego (KPZK), opracowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dokument został przygotowany w szczególności na potrzeby Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów. Jest także dokumentem wyjściowym w procesie planowania cywilnego na szczeblu centralnym i wojewódzkim. Jego ideą jest wskazanie podmiotów i realizowanych przez nie zadań w przypadku wystąpienia konkretnych zagrożeń – sytuacji kryzysowych. Pokazuje właściwe rozwiązania proceduralno-organizacyjne i daje gotowe rozwiązania – algorytmy postępowania, zarówno dla instytucji wiodących, jak i wspierających ich działania.

Zobacz więcej

 

Rosyjska ofensywa propagandowa w cyberprzestrzeni oraz inicjatywy podejmowane przez NATO i UE w celu przeciwdziałania temu zjawisku

Kamil Basaj – kierownik projektu INFO OPS, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Nie jesteśmy bezbronni na polu walki informacyjnej. Unia Europejska oraz państwa członkowskie NATO zwiększyły swoje zaangażowanie w inicjatywy, które wychodzą naprzeciw współczesnym zagrożeniom dla środowiska informacyjnego, w tym dezinformacji, propagandy, a w ujęciu szerszym – operacji wpływu realizowanej poprzez środowisko informacyjne. Zjawiska zachodzące w tym obszarze nie mogą być postrzegane indywidualnie.

Zobacz więcej

 

Brutalny ekstremizm – rola kobiet w procesach deradykalizacji

dr Aleksandra Gasztold Uniwersytet Warszawski, Fundacja AT-System Group

Kobiety bezspornie stanowią fundament bezpieczeństwa każdej społeczności. Niezależnie od struktur i systemów w jakich funkcjonują, to one pierwsze mogą wykryć symptomy zmian zainteresowań oraz zachowań osób najbliższych, w szczególności dzieci. Matki – obok np. szkoły – mogą okazać się pierwszą linią prewencji. Rola kobiet w strategiach walki z radykalizacją w kierunku przemocy jest zatem kluczowa. Wspieranie i zachęcanie kobiet do pełnienia funkcji aktywnego członka społeczności lokalnej stwarza formułę wczesnego ostrzegania. Może ona być wykorzystana jako podstawowy etap programów mających na celu odwrócenie procesu radykalizacji (deradykalizacja i deprogramowanie). Rola kobiet: matek, żon, partnerek, sióstr i innych żeńskich członków rodziny winna być doceniona w budowaniu spójności i odporności sieci społecznych na ekstremistyczne hasła. Kobiety stanowią ponad 50% populacji światowej. Ten fakt wpływa na całokształt systemów społecznych oraz ich bezpieczeństwo, dlatego nie może być lekceważony przez decydentów politycznych.

Zobacz więcej

 

Murowana Goślina – rozszczelnienie gazociągu wysokiego ciśnienia

Mariusz Kozłowski –  GAZ-SYSTEM S.A.

W nocy 26 stycznia 2018 r. (00:10) doszło do rozszczelnienia gazociągu, a następnie zapłonu gazu w gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 500 mm na odcinku Poznań-Rogoźno w miejscowości Murowana Goślina w województwie wielkopolskim. Nie było osób rannych. W wyniku awarii uszkodzeniu uległy w sumie 22 nieruchomości – w konsekwencji 3 z nich decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały rozebrane – 19 w inny sposób (uszkodzenie izolacji termicznej, stolarka okienna, rynny itp.). Na miejscu awarii współdziałały służby Gazowego Pogotowia Technicznego GAZ-SYSTEM oraz służby ratunkowe (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie).

Zobacz więcej