ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

NOWY BIULETYN RCB

Lipiec 05, 2018 Kategoria: KOMUNIKATY

Na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest już dostępny nowy Biuletyn Kwartalny. W 23. numerze Biuletynu przeczytają Państwo o: tąpnięciu w kopalni „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” i prowadzonej akcji ratowniczej, wzrastającej liczbie przypadków zachorowań na odrę (dane WHO mówią o 21 315 przypadkach zachorowań w 2017 roku), standardach zapewnienia bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej w kontekście zagrożeń terrorystycznych, pilotażowym systemie ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami oraz „Cyber Europe 2018” – ćwiczeniach cyberbezpieczeństwa w sektorze lotniczym.
Przyjemnej lektury.

Pełna wersja biuletynu znajduje się TUTAJ.

 

Tąpnięcie i wypadek zbiorowy w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju

Anna Swiniarska-Tadla Wyższy Urząd Górniczy

W sobotę 5 maja br., około godziny 11.00, na poziomie 900 m w pokładzie 409/4 w kopalni „Borynia-Zofiówka -Jastrzębie” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, doszło do najsilniejszego wstrząsu w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wstrząs o sile 1,9×108 J (około 3,4 stopnia w skali Richtera) spowodował tąpnięcie o bardzo rozległych skutkach. W tym czasie pod ziemią pracowało 250 osób. Siedmiu górników zostało uwięzionych w rejonie bezpośredniego zagrożenia. Dwóch z nich zostało uratowanych w pierwszych godzinach po katastrofie. Pięciu kolejnych nie przeżyło tąpnięcia, ich ciała odnaleziono i wydobyto na powierzchnię podczas trwającej 11 dni akcji ratowniczej.

Zobacz więcej

 

Informacja dotycząca sytuacji epidemiologicznej odry w związku z wzrastającą liczbą przypadków zachorowań w Europie

Izabela Kucharska Główny Inspektorat Sanitarny

Rocznie rejestrowanych jest w Polsce około 100 przypadków odry. W 2017 r. zarejestrowano 63 przypadki, w 2016 r. – 133, w 2015 r. – 48, a w 2014 r. – 110. W pierwszej połowie bieżącego roku (tj. od 1 stycznia do 15 czerwca) odnotowano w kraju 71 przypadków odry, trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, gdy zachorowało na tę chorobę 25 osób.

Zobacz więcej

 

SMS z ostrzeżeniami – informacja na wagę bezpieczeństwa

Bożena Wysocka Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Wystartował pilotaż systemu ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami. 29 czerwca br. został podpisany list intencyjny pomiędzy Ministrem Cyfryzacji, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz przedstawicielami operatorów telekomunikacyjnych. Dzięki porozumieniu, informacja o zagrożeniu dotrze do wszystkich mieszkańców zagrożonego województwa.

Zobacz więcej

 

Standardy zapewnienia bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej w kontekście zagrożeń terrorystycznych

Anna Zasadzińska-Baraniewska Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

28 czerwca br. Międzyresortowy Zespół ds. Zagrożeń Terrorystycznych (MZ ds. ZT) przyjął sprawozdanie Zespołu zadaniowego do spraw opracowania standardów zabezpieczeń antyterrorystycznych i reguł współdziałania dotyczących infrastruktury krytycznej oraz zasad dokonywania sprawdzenia zabezpieczeń obiektów infrastruktury krytycznej zgodnie z przepisami ustawy o działaniach antyterrorystycznych (dalej Zespół zadaniowy), w którym określone zostały minimalne, ujednolicone wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, osobowego oraz teleinformatycznego dla obiektów infrastruktury krytycznej.

Wymagania, sformułowane przez Zespół zadaniowy, zostały opracowane tak, aby ograniczać podatność obiektów IK na możliwość wystąpienia incydentów o charakterze terrorystycznym oraz zwiększyć szansę na skuteczne im przeciwdziałanie. Wprowadzenie ustandaryzowanych wymagań z zakresu zabezpieczeń antyterrorystycznych wpłynie jednocześnie na odporność systemów bezpieczeństwa operatorów IK na innego rodzaju zagrożenia, w tym o charakterze hybrydowym, jak np. sabotaż.

Zobacz więcej

 

Cyberbezpieczeństwo w sektorze lotniczym – ćwiczenie „Cyber Europe 2018” 

Marcin Napiórkowski Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

Cykl ćwiczeń „Cyber Europe” to przeprowadzane na dużą skalę symulacje sytuacji kryzysowych, organizowane przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Mają one formułę ćwiczeń sztabowych, w których uczestnicy testują scenariusze przygotowane na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Dzięki temu możliwe jest jasne określenie ról i obowiązków na wypadek zaistnienia rzeczywistej sytuacji kryzysowej.

Zobacz więcej

 

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny