Na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest już dostępny nowy Biuletyn Kwartalny. W 24. numerze Biuletynu przeczytają Państwo m. in. o: zarządzaniu kryzysowym w dobie zagrożeń hybrydowych, ćwiczeniach FIGHTER 2018, zagrożeniu terrorystycznym w Unii Europejskiej czy też podsumowaniu sezonu letniego 2018.
Przyjemnej lektury.

Pełna wersja biuletynu znajduje się TUTAJ.

Zarządzanie kryzysowe a bezpieczeństwo narodowe w dobie zagrożeń hybrydowych

Marek Kubiak – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Mija 11 lat od uchwalenia ustawy o zarządzaniu kryzysowym i 10 lat od utworzenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest to więc dobra okazja do postawienia pytań: „W jakim kierunku powinno się rozwijać zarządzanie kryzysowe w Polsce?” „Jaką rolę spełnia, bądź powinno spełniać w kontekście zagrożeń hybrydowych?” „Jaką rolę zarządzanie kryzysowe odgrywa w budowaniu odporności państwa?”

Zobacz więcej

 

Ćwiczenia FIGHTER 2018 – reagowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

Grzegorz Świszcz – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) pozyskała informację od zagranicznej służby partnerskiej, że w Belgii przebywała grupa cudzoziemców, która planowała zamach terrorystyczny. W chwili otrzymania informacji przez ABW, grupa znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie zachodniej granicy Polski (prawdopodobnie zmierzali do Warszawy). Założono, że cudzoziemcy mogą być uzbrojeni w broń palną oraz materiały wybuchowe. Policja we Wrocławiu natomiast otrzymała zawiadomienie, że z jednego ze szpitali słychać strzały. Okazało się, że ukryli się tam terroryści.

Zobacz więcej

 

Terroryzm wciąż zagraża Unii Europejskiej

Sebastian Wojciechowski – Instytut Zachodni w Poznaniu

Fakt, iż w ciągu kilku ostatnich miesięcy nie doszło w Unii Europejskiej do dużego spektakularnego ataku terrorystycznego nie oznacza wyeliminowania powyższego niebezpieczeństwa. Zagrożenie wciąż jest bardzo poważne o czym świadczą m.in. słowa wypowiedziane w maju 2018 r. przez Andrew Parkera, szefa brytyjskiego kontrwywiadu przestrzegające przed ,,niszczycielskimi atakami” planowanymi przez terrorystów w Europie. Szczegółowy zakres oraz charakter terroryzmu występującego obecnie w UE dobrze ukazuje najnowszy raport Europolu pt. TE-SAT 2018, European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (obejmuje dane za 2017 r.).

Zobacz więcej

 

Zmiana systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP a współdziałanie sfery cywilnej i wojskowej w ramach systemu zarządzania kryzysowego

Ireneusz Zygmunt – Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Siły Zbrojne RP są jednym z kluczowych elementów systemu zarządzania kryzysowego państwa i realizują zadania związane ze wsparciem organów administracji publicznej w przypadku wystąpienia niemilitarnych sytuacji kryzysowych. Kluczowym uregulowaniem użycia Sił Zbrojnych RP (SZ RP) w takich sytuacjach jest art. 25 ustawy o zarządzaniu kryzysowym1, wskazujący wprost umiejscowienie i zadania SZ RP. Problematyka ta jest zawarta również w innych uregulowaniach prawnych m.in. w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej lub ustawie o stanie klęski żywiołowej.

Zobacz więcej

 

WAKACJE 2018 – podsumowanie gorącego lata

Anna Zasadzińska-Baraniewska – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Współpraca z: IMGW-PIB, PSE S.A., PKP PLK S.A., MRiRW, IUNG-PIB

Tegoroczne lato w powszechnym odczuciu było bardzo słoneczne i upalne. Takie warunki pogodowe stanowiły z jednej strony powód do radości dla urlopowiczów, z drugiej zaś przyczyniły się do wystąpienia realnych, nie zawsze korzystnych, skutków dlainfrastruktury i rolnictwa. Jednocześnie lipiec i sierpień charakteryzowały się krótkimi okresami bardzo dynamicznych zjawisk związanych z przechodzeniem frontów atmosferycznych. Burze, niejednokrotnie z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem, powodowały zagrożenie dla ludzi, szkody w infrastrukturze i utrudnienia w transporcie. Właśnie w związku z takimi niebezpiecznymi warunkami pogodowymi po raz pierwszy, w ramach programu pilotażowego, uruchomiony został AlertRCB – system SMS-owego ostrzegania ludnościo zagrożeniach w sytuacjach nadzwyczajnych. Powiadomienie o prognozowanych ekstremalnych zjawiskach wysłane zostało przez wszystkich operatorów telefonii komórkowej do około 17 mln osób w siedmiu województwach.

Zobacz więcej

 

Utonięcia
Paweł Majcher – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Podczas tegorocznych wakacji utopiło się, według zweryfikowanych danych policji, aż 214 osób. Do tragedii dochodziło najczęściej nad jeziorem, a ginęli głównie mężczyźni. Pod względem liczby utonięć, Polska nadal jest czarną plamą w Unii Europejskiej. Według opracowania Najwyższej Izby Kontroli jesteśmy liderem w tym niechlubnym rankingu.

Zobacz więcej