W najnowszym, 16 numerze Biuletynu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przeczytać możemy między innymi o bezpieczeństwie zaopatrzenia Polski w ropę naftową i paliwa płynne oraz afrykańskim pomorze świń i działaniu służb związanym z wykryciem przypadków choroby. W najnowszej edycji kwartalnika znajdziemy podsumowanie zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży, relację z konferencji „Zarządzanie kryzysowe wobec zmian w sytuacji geopolitycznej Europy”, która odbyła się w RCB 29 września oraz artykuł na temat współczesnych zamachów terrorystycznych.

O bezpieczeństwie zaopatrzenia Polski w ropę naftową i paliwa płynne – rozmowa z Prezesem PERN S.A.

Anna Zasadzińska-Baraniewska Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Grupa PERN jest kluczowym przedsiębiorstwem gwarantującym bezpieczeństwo krajowej logistyki paliw i ropy naftowej. Zarządza siecią blisko 2,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych, posiada ponad 3,5 mln m3 pojemności magazynowych na ropę naftową oraz 1,8 mln m3 na paliwa płynne i jest jedynym podmiotem w Polsce świadczącym usługi przesyłu ropy naftowej rurociągami. Posiada 43% całkowitych krajowych pojemności magazynowych ropy naftowej oraz 35% całkowitych krajowych pojemności magazynowych paliw płynnych. Grupa kontroluje 66% rurociągów paliw płynnych w Polsce. W cyklu rozmów z prezesami spółek energetycznych publikujemy rozmowę z Panem Igorem Wasilewskim – Prezesem Zarządu PERN S.A.

Zobacz więcej

 

Konferencja w RCB – „Zarządzanie kryzysowe wobec zmian w sytuacji geopolitycznej Europy”

Anna Gosławska-Hrychorczuk Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Konferencja „Zarządzanie kryzysowe wobec zmian w sytuacji geopolitycznej Europy” zorganizowana w Warszawie przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie stanowiła forum, na którym była prowadzona dyskusja dotycząca zagrożenia terrorystycznego w Europie, sytuacji związanej z napływem cudzoziemców i polityką migracyjną RP, a także stanu cyberbezpieczeństwa w sektorze elektroenergetyki. W kontekście przedstawionych w trakcie seminarium wniosków z zabezpieczenia Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży podkreślono doskonałą współpracę służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa we wszystkich jego aspektach.

Zobacz więcej

 

Zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży – podsumowanie działań służb MSWiA i Sił Zbrojnych RP

Anna Zasadzińska-Baraniewska Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z przedstawicielami służb podległych MSWiA oraz MON

W dniach 26-31 lipca 2016 roku w Polsce odbyły się 31. Światowe Dni Młodzieży (ŚDM), w których udział wzięli młodzi pielgrzymi ze 187 krajów. W uroczystościach na terenie województwa małopolskiego i śląskiego uczestniczył Papież Franciszek, przedstawiciele Episkopatu Polski oraz najwyższych władz państwowych wraz z Prezydentem RP.

 

Wydarzenie to, podobnie jak Szczyt NATO odbywający się w Warszawie na początku lipca br., nie było traktowane jako sytuacja kryzysowa, jednakże szereg uwarunkowań związanych z organizacją i udziałem dużej liczby osób podlegających szczególnej ochronie oraz międzynarodowy aspekt przedsięwzięcia wymagał pełnej mobilizacji oraz koncentracji operacyjnej służb i całej administracji państwowej, przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.

Zobacz więcej

 

Współczesne zamachy terrorystyczne: forma, metoda, cel

dr Krzysztof Liedel Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Druga dekada XXI stulecia to czas, w którym gwałtownie zmienia się środowisko bezpieczeństwa. Jednym z podstawowych zagrożeń przed którymi stoimy jest terroryzm – zjawisko, które dotyka kraje właściwie na całym świecie. Jego zasięg geograficzny, sposób, w jaki wpływa na współczesne społeczeństwa, a wreszcie to, że może stać się jednym z narzędzi we współczesnym konflikcie hybrydowym sprawia, że stanowi jedno z zagrożeń znajdujących się u samego szczytu list obszarów priorytetowych w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa tak na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Zobacz więcej

 

Afrykański pomór świń oraz działania służb związane z wykryciem przypadków choroby

Piotr Deryło i Emilia Łoś-Deryło Główny Inspektorat Weterynarii na podstawie danych Inspekcji Weterynaryjnej

Afrykański pomór świń (ASF, African swine fever) jest śmiertelną, zakaźną i zaraźliwą chorobą wirusową świń oraz dzików. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie, stąd choroba nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

 

Według danych GIW na dzień 30 września br., od 2014 r. na terytorium Polski stwierdzono 112 przypadków ASF u dzików (wszystkie na obszarze województwa podlaskiego) oraz 23 ogniska ASF u świń, z czego 20 w bieżącym roku.

 

Ze względu na dynamikę rozprzestrzeniania się choroby oraz możliwe negatywne konsekwencje  ekonomiczne parlament uchwalił pakiet ustaw łagodzących skutki ASF dla rolników i ułatwiających walkę z chorobami zakaźnymi zwierząt. Ponadto powołany został pełnomocnik rządu ds. łagodzenia skutków ASF – został nim wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Janusz Bogucki. We wrześniu w związku z sytuacją epizootyczną dwa razy zebrał się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (jedno posiedzenie o klauzuli „poufne”) w celu wypracowania szczegółowych rekomendacji w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie Polski.

Zobacz więcej

 

16 Biuletyn Analityczny RCB Pobierz 1.06 MB