Zapraszamy do lektury nowego Biuletynu Kwartalnego. W 21. numerze przeczytać można m.in. o ćwiczeniach Libero 2017, bezpieczeństwie paliwowym kraju czy sytuacji związanej z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

 

LIBERO 2017 – ćwiczenie sprawdzające działania podmiotów w przypadku zakłóceń w dostawach paliw płynnych
Martyna Olejnik – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ćwiczenia LIBERO organizowane są przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w celu testowania elementów Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. W szczególności służą sprawdzeniu obiegu informacji, rozwiązań organizacyjnych zawartych w planach zarządzania kryzysowego podmiotów ćwiczących oraz ich funkcjonalności, a także procedur współpracy organów administracji publicznej i służb. Dotyczą również takich kwestii jak prowadzenie polityki informacyjnej przez podmioty zaangażowane oraz koordynacja polityki informacyjnej przez instytucję wiodącą w sytuacji kryzysowej. W efekcie ćwiczenia zidentyfikowane zostają ewentualne braki w procedurach, luki prawne, a także dobre praktyki do upowszechnienia.

Zobacz więcej

 

Bezpieczeństwo paliwowe kraju – rozmowa z Andrzejem Brzózką, Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT
Martyna Olejnik – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT Sp. z o.o. wykonuje przeładunki ropy naftowej i produktów naftowych w Porcie Gdańskim. Spółka stanowi istotny element logistyki dostaw ropy dla polskich i niemieckich rafinerii oraz jej tranzytu, a także lądowo-morskiego przeładunku produktów naftowych. Infrastruktura terminalu przeładunkowego Naftoportu obejmuje pięć stanowisk przeładunkowych o potencjale przekraczającym 44 mln. ton paliw płynnych rocznie. O bezpieczeństwo energetyczne państwa w aspekcie zapewnienia nieprzerwanych dostaw paliw płynnych pytamy Andrzeja Brzózkę, prezesa zarządu Naftoportu.

Zobacz więcej

 

Służba Ochrony Państwa a Biuro Ochrony Rządu– redefinicja zadań i uprawnień
Mariusz Cichomski, Ilona Idzikowska – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

8 grudnia Sejm RP przyjął ustawę o Służbie Ochrony Państwa, która powołuje w miejsce Biura Ochrony Rządu (BOR) nową formację ochronną. Powołanie nowej służby, zgodnie z założeniami ustawodawcy, ma pozwolić nie tylko na podniesienie standardu realizacji działań ochronnych i zapobiegawczych poprzez ścisłe powiązanie z nimi precyzyjnie określonych zadań i dostosowanie do nich zakresu niezbędnych uprawnień, ale również wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, wzmocnienie pozycji formacji względem innych służb czy stworzenie nowego modelu przebiegu służby.

Zobacz więcej

 

Wody Polskie a zarządzanie ryzykiem powodziowym i ryzykiem wystąpienia suszy
Daniel Kociołek – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Początek roku 2018 to okres zasadniczych zmian w zarządzaniu gospodarką wodną w Polsce. Zgodnie z nową ustawą Prawo wodne, rozpoczyna działalność Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ta nowa instytucja będzie, jako państwowa osoba prawna, głównym podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie zasobami wodnymi. Wody Polskie będą zatem wykonywały m.in. zadania z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym i ryzykiem wystąpienia suszy, czyli działania, które są wprost kojarzone z zapewnianiem bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że w tym kontekście ważna będzie również troska Wód Polskich o jakość wód oraz ich racjonalne wykorzystanie.

Zobacz więcej

 

Sytuacja związana z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Emilia Łoś-Deryło – Główny Inspektorat Weterynarii

Jeszcze kilka lat temu nikt nie przewidywał, że choroba występująca na Sardynii i w Afryce będzie siała spustoszenie na taką skalę wśród populacji polskich świń oraz dzików. Niestety „czarny scenariusz” spełnił się i już prawie 4 lata borykamy się z problemem afrykańskiego pomoru świń (ASF).
W 2017 r. (do dnia 19 grudnia) na terytorium Polski stwierdzono 81 ognisk ASF u świń w trzech województwach: podlaskim – 16 ognisk, lubelskim – 59 ognisk, mazowieckim – 6 ognisk. Od początku występowania ASF w Polsce, tj. od lutego 2014 r., na terenie Polski stwierdzono 104 ogniska ASF. Ostatnie ognisko wystąpiło 25 listopada w powiecie włodawskim (woj. lubelskie) u świń w gospodarstwie przyzagrodowym w miejscowości Stawki. Z kolei od lutego 2014 r. na terytorium Polski stwierdzono 814 przypadków ASF u dzików, w tym tylko w 2017 r. (do dnia 19 grudnia) odnotowano ich 652.

Zobacz więcej