W najnowszym, 18 numerze Biuletynu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przeczytać możemy między innymi o atakach teleinformatycznych na polski sektor finansowy oraz cyberbezpieczeństwie na podstawie wymogów dyrektywy NIS. W 18 edycji kwartalnika znajdziemy też informacje dot. wojsk amerykańskich w Polsce, podsumowanie sezonu zimowego 2016/2017, a także artykuł o smogu opisujący epizody wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu. Zapraszamy do lektury!

 

Atak teleinformatyczny na polski sektor finansowy

Artur Maciąg, Ireneusz Tarnowski Polska Obywatelska Cyberobrona

W ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba zagrożeń, ataków oraz incydentów komputerowych. Niemal codziennie każda organizacja spotyka się z atakami komputerowymi. Wiele z nich nie jest świadomych tego, że są przedmiotem ataku, inne nie są przygotowane na atak podejmując działanie dopiero w sytuacji wystąpienia incydentu, natomiast organizacje o wysokim poziomie świadomości planują swoją reakcję na zagrożenie z wyprzedzeniem zachowując ciągłą gotowość do aktywnej obrony swoich zasobów i interesów ich klientów.

Zobacz więcej

 

ABC cyberbezpieczeństwa na podstawie wymogów dyrektywy NIS

Anna Cuch – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Gwałtowny rozwój technologii informacyjnych sprzyja zwiększeniu efektywności komunikacji, powstawaniu innowacji oraz ułatwieniu świadczenia usług. Staje się on równocześnie ogromnym zagrożeniem głównie, ze względu na coraz powszechniejsze i wyrafinowane ataki na sieci informatyczne. Przygotowany przez firmę Check Point Software Technologies Ltd. „2016 Security Report”1 pokazuje, że co 4 sekundy ściągane jest nieznane złośliwe oprogramowanie, co 32 minuty dane wrażliwe wysyłane są poza serwery przedsiębiorstwa, a straty przedsiębiorstw związane z utratą danych wzrosły w ostatnich 3 latach o 400%.

Zobacz więcej

 

Wojska amerykańskie w Polsce

Maria Wągrowska – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Jedno z istotniejszych założeń polskiej polityki bezpieczeństwa i obrony się spełnia. Bezpośrednie zaangażowanie najważniejszego sojusznika z NATO w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej staje się bowiem faktem. Od początku 2017 roku przybywają do naszego kraju oddziały amerykańskie. Jednakże całkowitej pewności co do trwałego charakteru obecności jednostek USA jeszcze nie ma.

Zobacz więcej

 

Zima 2016/2017 – podsumowanie sezon

Anna Zasadzińska-Baraniewska – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Przebieg warunków meteorologicznych i hydrologicznych w sezonie zimowym 2016/2017 był zróżnicowany w zależności od regionu. Według oceny IMGW okres grudzień 2016 – luty 2017 można sklasyfikować jako: lekko ciepły w północnej części kraju oraz chłodny w południowej połowie kraju. Opady natomiast można sklasyfikować dla tego sezonu jako: w normie lub powyżej normy w centralnej, północnej i północno-wschodniej Polsce oraz poniżej normy w południowej i południowo-zachodniej części kraju (Rys.2). Podsumowując, można stwierdzić, że na północny kraju zima była ciepła i wilgotna, a na południu chłodna i sucha w stosunku do wartości średnich z wielolecia. Negatywne skutki dla ludności i infrastruktury wywołane były przede wszystkim niską temperaturą powietrza (przypadki zgonów z wychłodzenia) oraz silnym wiatrem, który kilkakrotnie w ciągu sezonu powodował uszkodzenia sieci elektroenergetycznych, budynków i drzewostanu.

Zobacz więcej

 

Smog – czyli epizody wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu

Barbara Toczko – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

W styczniu i lutym bieżącego roku w południowej i centralnej Polsce wystąpiły epizody wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwane smogiem. W takcie trwania epizodów smogowych na 59 stacjach pomiarowych monitoringu jakości powietrza, funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, odnotowano co najmniej jedno przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10, w tym na 22 stacjach przekroczony został poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego PM10. Najwyższe stężenia pyłu zawieszonego odnotowano w województwie śląskim.

Zobacz więcej

 

18 Biuletyn Analityczny RCB Pobierz 1.87 MB