Zmiany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, implementacja dyrektywy NIS do ochrony infrastruktury krytycznej, a także kwestie związane z bezpiecznymi wyborami w kontekście badania opinii o dezinformacji  – to tylko niektóre z tematów omawianych podczas dwudniowego spotkania zorganizowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wzięli w nim udział dyrektorzy wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz szefowie centrów zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, pełnomocnicy ds. ochrony infrastruktury krytycznej sektora paliwowego i rzecznicy prasowi wojewodów. Spotkanie odbyło się w dniach 21-22 maja w Płocku. 

Coroczne spotkania organizowane przez RCB są doskonałą okazją do omówienia bieżących zagadnień, związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. W Płocku dyskutowano na temat nowych regulacji prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego, a także implementacji założeń dyrektywy NIS w kontekście ochrony IK. Poruszone zostały również kwestie problemów infrastrukturalnych wobec mobilności wojskowej.

Kolejnym tematem spotkania były zagrożenia związane z fake newsami. Na konferencji przedstawiono przykłady działań dezinformacyjnych, a także zaprezentowano sposoby weryfikacji różnego rodzaju informacji pojawiających się  w sieci. Poruszono również  kwestie związane bezpiecznymi wyborami w kontekście badania opinii publicznej o dezinformacji.

Omówiono też funkcjonowanie SMS-owego systemu ostrzegania przed zagrożeniami ALERT RCB. Wskazano na dużą skuteczność systemu, ze względu na możliwość odbierania ostrzeżeń bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji, czy posiadania telefonów nowej generacji.

W dyskusji nie zabrakło również zagadnień odnoszących się do kryteriów dla usług krytycznych w systemie zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję zwiedzić Zakład Produkcyjny PKN ORLEN S.A. w Płocku, gdzie zapoznali się z zasadami jego funkcjonowania oraz działaniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Zdrowia, PKN Orlen, Państwowego Instytutu Badawczego NASK oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.