Dzisiaj został uruchomiony Alert RCB, skierowany do mieszkańców całej Polski, o treści:

Od dzis obowiazuje nakaz zaslaniania ust i nosa. Przy wychodzeniu z domu zakryj te czesci twarzy. Wiecej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos

 

Od 16 kwietnia 2020r. do odwołania, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020r.[1], na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzono obowiązek zasłaniania nosa i ust przez osoby:

 • poruszające się publicznym transportem zbiorowym oraz samochodami, którymi podróżują osoby, które nie mieszkają razem,
 • przebywające w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej: na drogach, placach, w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej, w obiektach i placówkach handlowych/usługowych, na targowiskach, na terenie wspólnych nieruchomości.

 

Nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa:

 • w samochodzie, którym podróżuje jedna osoba, lub jedna osoba z dzieckiem do 4. roku życia;
 • przez osoby:
  • do 4. roku życia;
  • które nie mogą zakrywać ust i nosa ze względu na stan zdrowia,
  • z całościowym zaburzeniem rozwoju,
  • niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i głębokim,
  • niesamodzielne,
  • wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, pod warunkiem braku bezpośredniego kontaktu z zewnętrznym interesantem i klientem,
  • kierujące publicznym transportem zbiorowym, pod warunkiem separacji od przewożonych osób,
  • duchowne sprawujących kult religijny,
  • żołnierzy SZRP i wojsk sojuszniczych. Funkcjonariuszy SKW i SWW, wykonujących zadania służbowy i stosujących środki ochrony osobistej.

 

Na żądanie uprawnionych do legitymowania organów należy odsłonić usta i nos celem identyfikacji.

 

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (poz.673)