Spotkanie dotyczące Zielonej Księgi w sprawie ochrony infrastruktury krytycznej Ukrainy odbyło się 25 listopada 2014 r w Kijowie. Zostało zorganizowane przez Biuro Łącznikowe NATO wraz z Narodowym Instytutem Studiów Strategicznych przy Prezydencie Ukrainy. Z ramienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uczestniczył w nim Krzysztof Brzozowski.

Podczas spotkania zaprezentowano Zieloną Księgę dotyczącą ochrony infrastruktury krytycznej na Ukrainie. Jest ona  próbą określenia podstawowych wymagań dla wprowadzenia systemowej ochrony IK w tym kraju.  Omówiono zaproponowane rozwiązania, możliwość ich wprowadzenia do porządku prawnego oraz konieczne kolejne działania.

Podczas spotkania delegat Polski przedstawił krajowe doświadczenia w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Dokonano także porównania rozwiązań zaproponowanych w Zielonej Księdze do systemów stosowanych w Polsce oraz innych państwach europejskich. Zwrócono uwagę na kluczowe elementy systemu ochrony IK, które warunkują jego skuteczność.