Utrudnienia jakie mogą spotkać kierowców na drogach w okresie zimowym są często bardzo dotkliwe – zamiecie, śnieżyce czy wielogodzinne korki. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby skutecznie informować kierowców za pomocą wszelkich możliwych narzędzi o zagrożeniu. Jednym z takich narzędzi jest CB-Radio.

W przypadku ewentualnego zagrożenia kierowcy będą mogli się o nim dowiedzieć prowadząc nasłuch na kanale 19. – drogowym. Na mocy porozumienia, które podpisali 26 listopada 2014 roku dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich oraz prezes Zarządu Głównego Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej (SKSR) Jerzy Płókarz, Centrum  będzie na bieżąco przekazywać Stowarzyszeniu ostrzeżenia o zagrożeniach, takich jak na przykład: zamiecie czy śnieżyce które mogą powodować zasypanie drogi, a w konsekwencji wielogodzinne korki. SKSR będzie te  ostrzeżenia przekazywać kierowcom za pomocą CB-radia. Mając taką informację na bieżąco  można dokonać wyboru czy np. kontynuować podróż czy zatrzymać się w motelu.

Więcej informacji o SKSR

porozumienie